Skip to content

Aanpassen en inspelen

Door Martin Amperse

“De effectiviteit van veranderprocessen is vaak nihil door de illusie van maakbaarheid. Te veel organisaties denken nog steeds dat gedrags- en cultuurverandering van bovenaf opgelegd en ingevoerd kunnen worden. Het tegendeel is waar: verandertrajecten die op deze manier worden ingestoken, zijn gedoemd te mislukken”. Aldus Jaap Peters en Arend Ardon.

Vorig jaar zijn wij formeel Fers geworden. Zijn we nu dus klaar? De realiteit is dat je als organisatie nooit klaar bent. Dit is een ’tussenstop’ in een verandertraject waar we al een tijdje mee bezig zijn. De transitie van klassieke dienstverlener, naar provinciale ondersteunings-/netwerkorganisatie verloopt gestaag.

Het Facilitair Bedrijf van Fers levert diensten op het gebied van logistiek, financiën, salaris en HR. De verandering naar Fers hebben wij stap voor stap ondergaan, door het steeds kunnen aansluiten van nieuwe partners met daarbij nieuwe invalshoeken uit nieuwe sectoren. Wij hebben geleerd van andere sectoren en die kennis ook weer bij anderen kunnen toepassen. Wij initiëren soms een verandering, of passen onze dienstverlening aan op de verandering bij onze partners. Onze nieuwe naam is dan ook geen afronding, maar een bevestiging van de verandering die we de afgelopen jaren hebben doorgemaakt.

We lijken wel wat op muzikanten, wat mij betreft vooral de saxofonisten en trompettisten. Het constant anticiperen op je collega’s binnen een bestaand akkoordenschema, of soms volledig vrij in een jamsessie. Een managementboek kan veel inzicht geven, maar voor echte inspiratie ga ik naar North Sea Jazz. Geen mooier voorbeeld van improvisatie dan in de jazzmuziek, anticiperen op verandering is leuk (en klinkt mooi 😉).

Veranderen is iets wat Fers heeft moeten leren, maar de afgelopen jaren steeds beter onder de knie heeft gekregen (en we leren nog dagelijks bij…). Veranderen kun je niet van boven opleggen (zie begin van deze blog) maar je kan wel vanuit een bepaalde ambitie een veranderproces op gang brengen. Daarna is het constant anticiperen op omgevingsfactoren, maar wel steeds op basis van die richtinggevende ambitie.

Het is eigenlijk net als in de natuur, daar doen ze ook alles op basis van een ambitie (om te overleven immers). Ik ben al heel lang gefascineerd door beren en ook al jaren donateur van het Berenbos in Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Het natuurlijke vermogen van een beer om zich constant aan te passen aan veranderende (klimaat)omstandigheden en het principe van de winterrust als functioneel onderdeel van een energiezuinig en gezond bioritme, maakt een beer tot een absolute veranderaar/overlever. Een winterslaap houden is misschien iets te veel van het goede, maar we hebben bij Fers wel een ‘chillruimte’ waar je even een moment rust kunt nemen.

Veranderingen geven mij vaak positieve energie maar soms is het ook een worsteling; als geboren Zeeuw sluit ik deze blog dan ook af met “Luctor et Emergo” (ik worstel en kom boven!).

N.B. ik ben ook erg geïnteresseerd in historische landkaarten. Zie je de link? Ik wel! Vergelijk kaarten van bijvoorbeeld Nederland uit verschillende tijden en zie de constante verandering op basis van strijd met Romeinen, Spanjaarden, Fransen, Duitsers en Belgen; maar ook de aanpassing aan het water (waarvan zeker ook in mijn geboorteprovincie Zeeland, maar ook in Friesland, duidelijke voorbeelden te vinden zijn).

Gepubliceerd op 13 augustus 2020