Skip to content

Je zal er maar werken!

Door Hans van Prooijen

Ik sta met mijn mond vol tanden. En dat gebeurt niet gauw, kan ik je vertellen. De afgelopen 40 jaar heb ik bij tien verschillende organisaties gewerkt. De eerste 15 jaar in het bedrijfsleven waar omzet en winst de koers bepalen. Daarna in de not-for-profit waar het gaat om maatschappelijke impact zoals dat zo mooi heet. Aan deze volgorde der dingen mag je zelf een conclusie verbinden.

Al die tien organisaties hadden en hebben hun eigen historie, ontwikkeling en cultuur. Vaak verschillend van elkaar. De één aantrekkelijker dan de ander, maar altijd bijzonder leerzaam en interessant. Toen kwam ik in december vorig jaar als interim opeens bij een organisatie binnen die ‘iets’ heeft wat lastig onder woorden is te brengen. Ik mocht plaatsnemen op de stoel van directeur-bestuurder.

Samen hebben we onze schouders gezet onder het verder uitrollen van de ingezette strategische koers: behoud van de sterke relatie met de Friese bibliotheken en uitbreiding van de dienstverlening aan andere culturele en maatschappelijk organisaties in Fryslân. We trokken de conclusie dat de naam BSF de lading niet meer dekt. Noem ons voortaan dus Fers!

Ik doe hierbij een enthousiaste poging om met mijn mond vol tanden toch woorden te geven aan wat ik noem de vibe van Fers.

Fers is …
Bijzonder. Fers is apart en geen 13-in-een-dozijn. Verantwoordelijkheden en creativiteit liggen laag in de organisatie. Zo zijn er regelmatig creatieve werksessies waar medewerkers zelf kansen zoeken voor nieuwe initiatieven en oplossingen bedenken voor knelpunten.

Fers is …
Divers. Bij de facilitaire diensten en de ICT-afdeling zijn de kwaliteit van het proces belangrijk. Bij het Kennis- en Innovatiecentrum gaat het meer om de creativiteit en het initiëren en begeleiden van vernieuwingsprojecten.

Fers is …
Samenwerken. Zowel intern als extern richt Fers zich op samenwerking. Klanten zijn onze partners. Voor hen willen ruimtemakers zijn, projectversterkers, blikverruimers en netwerkbouwers. En eigenlijk gelden die ambities ook voor de nieuwe directeur-bestuurder die wij zoeken.

Fers is tot slot een prachtige organisatie, met volop kansen en uitdagingen voor de toekomst. Over twee maanden komt mijn stoel vrij voor een nieuwe directeur-bestuurder. Wie bijt zich vast in deze mooie taak?

Fers. Je zal er maar mogen werken!