Skip to content

De eerste online voorleeskampioen van Fryslân!

Door Janneke Straatsma

Zoals ieder jaar organiseer en coördineer ik ook dit jaar drie voorleeswedstrijden: Read2Me! voor brugklassers, de PVW voor PABO studenten en de Nationale Voorleeswedstrijd voor basisschoolleerlingen. Bij die laatste ben ik al meer dan 20 jaar betrokken. Het is een initiatief van Stichting Lezen in samenwerking met de bibliotheken. We proberen zo aan een breed publiek te laten zien dat voorlezen erg leuk is. Ieder jaar heb ik een vast draaiboek voor deze wedstrijden en hoewel het een leuke maar ook grote klus is, gaat alles meestal van een leien dakje. Tot dit jaar…

De provinciale finale zou op 7 april plaatsvinden in theater de Skans in Gorredijk. Ik had nét de uitnodigingsbrieven verstuurd, toen het coronavirus roet in het eten gooide en alle landelijke finales werden afgelast. Ik wilde de mogelijkheid voor een provinciale finale nog openhouden en heb toen onder voorbehoud een nieuwe datum geprikt – zover mogelijk vooruit – op 30 juni. Als coördinator informeer ik dan alle betrokkenen: de scholen, de locatie, de juryleden, de presentator (en band) en natuurlijk de deelnemende bibliotheken.

Dan organiseren we toch een online voorleeswedstrijd
Half mei was duidelijk dat een ‘live’ finale er niet inzat dus werd wederom iedereen geïnformeerd dat we voor een digitale finale zouden gaan. Ik heb toen een uurtje gebrainstormd met onze, zo langzamerhand vaste, presentator Raynaud Ritsma. Mijn Limburgse collega-organisatoren (van Cubiss) hadden nog wat leuke tips doorgegeven en zo bedachten we een programma waarvoor Raynaud een aantal filmpjes zou gaan maken. Bij de uitnodiging om een filmpje in te sturen, kregen de finalisten van Raynaud bijvoorbeeld een aantal tips hoe ze dat het beste konden doen.

De juryleden waren dit jaar Harmen Akerboom, beleidsambtenaar bij de provincie, Barbra Bloemink, manager Kenniscentrum Fers en Liedeke Pol, de allereerste winnares van De Nationale Voorleeswedstrijd in 1993 (zowel provinciaal als landelijk).  Zij planden een digitaal overleg om alle opgenomen filmpjes te beoordelen. Raynaud was bij Liedeke thuis om het een en ander te filmen, en natuurlijk om de uiteindelijke uitslag vast te leggen. Deze werd dus eerst geheim gehouden.

De andere finalisten kregen van mij al wel bericht dat ze niet gewonnen hadden, maar dat ze 30 juni een filmpje zouden krijgen met de uitslag. De pers werd onder embargo ingelicht, evenals de betrokken bibliotheek en vanzelfsprekend de school en de ouders. Voor de winnares moest het natuurlijk geheim blijven!

Een verrassing op het schoolplein
Op 30 juni konden we de winnares: Femke van de Bult van CBS de Akker uit Oosterwolde ‘live’ overvallen met de uitslag. Raynaud, Liedeke, haar familie, bibliotheekdirecteur Bas van der Ven en een paar medewerkers van Bibliotheken Zuidoost Fryslân hebben haar verrast op het schoolplein, waar ze ’toevallig’ buiten speelde. Raynaud maakte een mooi compilatiefilmpje van de uitslag en de huldiging.

Al met al een mooie uitdaging
Voor mij was de organisatie van deze digitale finale een nieuwe uitdaging, omdat ik niet terug kon vallen op een draaiboek, de al bestaande brieven, mails etc. Het was daardoor behoorlijk arbeidsintensief, maar ik ben er wel trots op dat we toch een Fryske voorleeskampioen van 2020 hebben, en dat de betrokken scholen ook erg blij waren met dit alternatief. Dat hebben we toch maar mooi samen voor elkaar gekregen!

Ps. Natuurlijk hebben alle finalisten het ontzettend goed gedaan en daarom kregen ze allemaal een leuk pakketje als bedankje voor hun deelname. 😉

Gepubliceerd op 8 juli 2020