Skip to content

Dromen over de toekomst van de bibliotheek

Dromen, Durven, Doen.

Door Sandra van Gaalen

Al eerder heb ik verwezen naar het boekje “​Dromen, Durven, Doen​” van Ben Tiggelaar. Eigenlijk maar een dun en gedateerd boekje in het onuitputtelijke populaire management genre, maar toch een inzicht dat ik regelmatig toepas.

Driekwart jaar werk ik nu in de bibliotheeksector. Een prachtig vakgebied waar de slogan ‘van collectie naar connectie’ weergeeft waarom ik hier terecht ben gekomen: namelijk om invulling te geven aan de maatschappelijke functie en sociale betrokkenheid bij de samenleving, naast de belangrijke functie van toegang tot een gevarieerde (online) boekencollectie.

Op zoek naar inspiratie
Elke vier jaar staan we bij Fers wat diepgaander stil bij onze rol en die van de sector als geheel. Deze keer is dat extra relevant, omdat we de aanbevelingen van de Raad voor Cultuur (in “​Een bibliotheek voor iedereen​”) n.a.v de evaluatie van de Wsob (Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorziening) ter harte nemen én er een nieuwe provinciale subsidieperiode aankomt.

Dat willen we niet vanachter ons bureau doen, maar in samenspraak met de Friese bibliotheken en onze maatschappelijke partners. Nu zit de tijd niet mee. Sinds begin maart waart het coronavirus rond en gelden de door de overheid ingestelde veiligheidsmaatregelen.

Onze geplande inspiratiesessie is daarom online gehouden en is – wat ik eerlijk gezegd niet had gedacht – een succes geworden. Natuurlijk kwam dat door onze sprekers, die als voer voor de discussie een videoboodschap instuurden: Ilona Kish (Public Libraries 2030) over burgerparticipatie en democratie; Lily Knibbeler (Koninklijke Bibliotheek) over samenwerken in het landelijke netwerk; en Ingrid van de Vegte (Fries Sociaal Planbureau) over brede welvaart in Fryslân. Maar vooral ook, omdat we met elkaar dankzij deze input hebben gedroomd en gediscussieerd over de toekomst van de bibliotheek in Fryslân.

Een toekomst, waar:
1. bibliotheken platforms zijn voor (ingewikkelde) maatschappelijke discussies, waardoor burgers beter geïnformeerd zijn en afgewogen keuzes kunnen maken;
2. laaggeletterdheid wordt tegengegaan met een landelijk leesoffensief en taalhuizen;
3. waar mensen terecht kunnen voor ontmoeting en ontwikkeling;
4. plezier in lezen voorop staat;
5. mensen digitaal weerbaar en wendbaar worden gemaakt.

Kortom, een bibliotheeknetwerk dat de inwoners van Fryslân zoveel mogelijk in staat stelt om écht mee te kunnen doen. En dat kunnen we dus alleen samen met andere partners.

Van inspiratie naar actie
Is dit luchtfietserij? Zeker niet. Met alle onderwerpen zijn we al bezig. Bibliotheken ontwikkelen zich voortdurend en Fers stimuleert en ondersteunt die innovatie. Het is een prachtige ambitie om als bibliothekennetwerk partner te zijn voor gemeenten en provincie in het oplossen en agenderen van maatschappelijke vraagstukken. Dat doen we door actief samen te werken met partijen uit het sociaal-culturele veld en het onderwijs. Op die manier worden we van grotere betekenis voor de inwoners van Fryslân.

We hebben durven dromen, dat was al inspirerend. En daarbij laten we het niet. Weliswaar gooit corona nu nog roet in het eten, maar nu de bibliotheken geleidelijk weer open gaan kunnen we vooruitkijken.

De volgende stap is: van durven naar doen.

Gepubliceerd op 20 mei 2020