Skip to content

Blikverruimer rondom het belang van leesplezier // 20 september 2023

Leesplezier is een belangrijke aanjager voor een betere leesvaardigheid. Mensen die plezier hebben in lezen, lezen vaak meer en beter, waardoor het plezier nog verder toeneemt. Zo ontstaat er een positieve spiraal.

In deze tweede Blikverruimer onder de vlag van het Fries Leesoffensief gaan we daarom dieper in op het belang van leesplezier. We nemen je mee in wat het effect van leesplezier op de taalontwikkeling is en kijken naar enkele mooie projecten van leescoalitiepartners die draaien om leesplezier.

Programma
Tijdens de Blikverruimer gaan we in gesprek met Roos Franken (Fers), Kees Broekhof (Sardes), Berber van Oyen (Leeuwarden UNESCO City of Literature) en Miranda Hartgers (Bibliotheek Drachten).

Roos Franken // 
Roos is adviseur Taal en Leesbevordering bij Fers. Zij vertelt waarom Fers binnen het Fries Leesoffensief voor leesplezier als uitgangspunt heeft gekozen.

Kees Broekhof // 
Kees is taalexpert bij Sardes. Hij vertelt meer over het effect van leesplezier op de taalontwikkeling in de doorgaande lijn van 0 tot 16+ jaar.

Berber van Oyen // 
Berber is marketingcoördinator bij Leeuwarden UNESCO City of Literature. Zij vertelt meer over het project ‘Mei-inoar lêze’, het samenleesproject dat ze met de Culturele Apotheek in 2024 in heel Fryslân willen uitrollen.

Miranda Hartgers // 
Miranda is leesconsulent bij Bibliotheek Drachten. Zij vertelt meer over het project ‘Sloop dit Boek’, waarin leesplezier centraal staat.

Datum en tijd
20 september van 14.00 tot 15.30 uur.

Locatie
Digitaal – uitgezonden vanuit onze Fers-studio. Meld je aan en we zorgen dat je de link naar de online Blikverruimer ontvangt!