Skip to content

Blikverruimer over het versterken van gemeenschappen // 28 september 2022

Op 28 september organiseren we de derde Blikverruimer van 2022. Dit keer gaan we het hebben over het versterken van gemeenschappen!

We staan voor grote en diverse uitdagingen in onze samenleving. Denk aan radicalisering, polarisatie en de groeiende kloof tussen rijk en arm. Dit vraagt om sterke en veerkrachtige gemeenschappen die met deze ontwikkelingen kunnen omgaan en waarin iedereen gelijke kansen heeft. Bibliotheken dragen bij aan het versterken van deze gemeenschappen, doordat ze een een toegankelijke plek vormen voor ontmoeting, een leven lang ontwikkelen en dialoog.

Maar hoe kun je meer zijn dan alleen een plek en juist actief met de lokale gemeenschap samenwerken? Hoe kom je erachter wat er speelt in een wijk, buurt of dorp en welk potentieel daar ligt? En wat vraagt dit aan visie, kennis en vaardigheden?

Programma
Over deze en andere vragen gaan we tijdens deze Blikverruimer onder andere in gesprek met Janny Bakker-Klein en Daniël Pit.  

Janny Bakker-Klein //  
Is voorzitter Raad van Bestuur bij Movisie en schrijver van het proefschrift ‘Anders Kijken, een zoektocht naar responsiviteit in het sociaal domein’. Zij vertelt over anders gaan kijken door vanuit het kleine (het individu) naar het grote (het systeem) te denken in plaats van andersom.  

Daniël Pit //  
Is teammanager bij Amaryllis en eigenaar van Daniël Pit, Bureau voor Samenlevingsopbouw. Hij vertelt over denken vanuit relaties, samenwerken in een lokaal krachtenveld, de unieke toegevoegde waarde en wat welzijn en de Bibliotheek samen kunnen betekenen voor de lokale gemeenschap.  

Datum en tijd
28 september van 15.00 tot 17.00 uur

Locatie
Digitaal – uitgezonden vanuit onze Fers-studio. Meld je aan en we zorgen dat je de link naar de sessie eind september ontvangt.