Skip to content

Cursus Frysk en meertaligheid

In 2017 hebben we als netwerk geconstateerd dat het belangrijk is om een taalbeleid te formuleren waarmee de Friese bibliotheken koers bepalen en invulling geven aan hun rol en deskundigheid op het gebied van meertaligheid en Fries. Het jaar daarop vonden er o.l.v. Fers per regio bijeenkomsten plaats om te discussiëren over een eerste omschrijving van het taalbeleid. Er werden vier ambities geformuleerd. Afgelopen jaar zijn de ambities aangescherpt en hebben de directeuren zich hieraan gecommitteerd.

De directeuren gaven Fers twee vervolgopdrachten mee: kom met een vorm van deskundigheidsbevordering voor bibliotheekmedewerkers (specifiek leesconsulenten en BoekStart-coaches) en kom met concrete producten/tools voor deze medewerkers. Hier houden wij ons in 2020 mee bezig.

Cursus Frysk en meertaligheid in 2020
De bibliotheken zetten in op deskundigheid op het gebied van meertaligheid, omdat meertaligheid in onze provincie de realiteit is en geen uitzondering. Het waarderen van de thuistaal is niet alleen van groot belang voor de leerprestaties, maar ook voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van kinderen. Meertaligheid biedt daarbij veel voordelen voor het leren van een nieuwe taal en het tegengaan van laaggeletterdheid.

Aandacht voor de moedertaal en het besef dat deze deel uitmaakt van wie je bent is een verbindende factor voor mens en gemeenschap. Het brengt communicatie op gang en geeft mensen het gevoel dat ze er mogen zijn. Ofwel: het serieus nemen van het belang van meertaligheid (en de moedertaal) draagt bij aan een inclusieve samenleving.

Voor wie
(Voor)leesconsulenten, BoekStart-coaches en educatiemedewerkers in de provincie Fryslân. De training is ook toegankelijk voor voorleescoördinatoren en JGZ-medewerkers en voor leidinggevenden, adviseurs en teamleiders educatie. Voor frontoffice-medewerkers wordt een specifieke training ontwikkeld in 2021.

Inhoud
In de driedaagse cursus wordt theorie op een aantrekkelijke manier gepresenteerd en ga je concreet (met elkaar) aan de slag. Je:
– leert hoe meertaligheid werkt;
– krijgt handvatten en tools voor de praktijk (dBos en Boekstart) en
– bouwt samen aan een praktische ‘toolkit’ t.b.v. de aandacht voor meertaligheid in Boekstart en dBos.

Tussen de trainingsdagen in ga je aan de slag met een inventarisatie van de taalsituatie en werkwijze in je eigen werkveld.

Voorbereiding
Vooraf doe je via een online vragenlijst mee aan een attitude-onderzoek t.a.v. meertaligheid. Dit onderzoek wordt gedaan door het lectoraat Meertaligheid en Geletterdheid (NHL Stenden Hogeschool) en zal na afloop van de cursus worden herhaald.

Praktische informatie

Trainer:
Janke Singelsma en andere sprekers van (voornamelijk) het lectoraat Meertaligheid en Geletterdheid van NHL Stenden Hogeschool, Leeuwarden

Trainingsduur:
3 dagen van 09.30-14.30 uur, incl. lunch en koffie/thee

Studiebelasting en looptijd:
3 trainingsdagen, voorbereidingstijd en praktijkopdrachten (samen ca. 40 uur) in een looptijd van 3 maanden.

Programma:
Dag 1: (H)erkenning meertaligheid en de werking van het meertalige brein
Dag 2: Meertaligheid in de (opvang- en school)praktijk
Dag 3: Communicatie met onderwijs en opvang over meertalig werken

Cursusdata:
Groep 1: ma 26 oktober, 16 november en 7 december
Groep 2: di 27 oktober, 17 november en 8 december
Groep 3: do 29 oktober, 19 november en 10 december

Cursuslocatie:
Fers, Zuiderkruisweg 4, Leeuwarden

Deelnemers:
10-15 deelnemers per groep. Bij teveel inschrijvingen hebben BoekStart-coaches en leesconsulenten voorrang.

Aanmelden:
Deze cursus is bedoeld voor de Friese bibliotheken, aanmelden kan tot uiterlijk 5 juni via de coördinatoren Jeugd en Onderwijs. Wil je meer weten over de cursus neem dan contact op met Fers via Janneke Straatsma.

[foto: Andrew Ebrahim via Unsplash]

Meer weten over deze cursus?

Janneke Straatsma

Adviseur Educatie

058 284 77 21 / 06 30 95 37 62

janneke@fers.nl
Janneke Straatsma

Gertrud Palstra

Adviseur Meertaligheid & Frysk

058 284 77 23 / 06 20 49 68 47

gertrud@fers.nl
Gertrud Palstra