Skip to content

Inspiratiesessie over impact meten

Op woensdag 15 december organiseert Fers een online inspiratiesessie over impact meten. Vincent Belgraver vertelt ons de basis van impact management, over het vormen van een impactstrategie (welke impact wil ik maken en hoe kom ik daar?), hoe je de gemaakte impact inzichtelijk maakt (meten/evalueren) en over hoe je de impact vervolgens kunt maximaliseren. Ook de Theory of Change komt aan bod.

De Theory of Change, oftewel de verandertheorie is een belangrijk instrument bij het vormen van de impactstrategie. De verandertheorie bestaat uit een schematische weergave die laat zien hoe bepaalde activiteiten via korte en lange termijn effecten bijdragen aan de gestelde impactdoelen. En juist dat maakt het zo’n waardevol instrument: op effecten op kortere en langere termijn kan veel beter worden gestuurd dan op grote, abstracte impactdoelen. Door effecten expliciet te maken wordt sturen op impact dus niet alleen een stuk beter behapbaar, maar ontstaat ook gelijk een goede basis om effecten te onderzoeken.

Ambitie FBN
Een aantal collega’s binnen het Fries Bibliotheken Netwerk hebben in de afgelopen jaren de leergang impactmanagement gevolgd en de verandertheorie wordt nu al lokaal in het netwerk toegepast. De ambitie is om voor meerdere belangrijke projecten op de FBN-netwerkagenda de verandertheorie in kaart te brengen en de impact te meten. Om ervaring op te doen starten we eind 2021 met het in kaart brengen van de verandertheorie voor het Leesoffensief. In het eerste kwartaal van 2022 koppelen we hier de resultaten van terug.

Door wie:
Vincent Belgraver van Sinzer. Sinzer is een adviesbureau op het gebied van duurzaamheid, impact en impact meten. Zij hebben o.a. de leergang impactmanagement gegeven.

Voor wie:   
De sessie is bedoeld voor directeuren, managers en beleidsmedewerkers uit het Fries Bibliotheken Netwerk (FBN), maar ook andere geïnteresseerden zijn welkom om de inspiratiesessie te volgen. Na de sessie spreken we dezelfde taal als het gaat om impact meten.

Datum + tijdstip: 
15 december van 09.30 tot 11.00 uur in Teams.

Opgeven:
Meld je aan via onderstaande knop. Je ontvangt van ons begin december de link om deel te nemen. Kun je niet? Dat kan natuurlijk gebeuren. We nemen de sessie op zodat het op een later moment teruggekeken kan worden.