Skip to content

16 september 2021 //
Mini-symposium digitaal burgerschap

Op 16 september van 12.30 tot 16.30 uur organiseren Fers, dbieb, RUG/Campus Fryslân en de programmalijn digitaal burgerschap een mini-symposium over de rol van publieke instellingen bij het bevorderen van digitaal burgerschap. Vanuit de programmalijn digitaal burgerschap is daarvoor de ambitie uitgesproken dat burgers vaardig en weerbaar zijn en zij kunnen meedoen en bijdragen aan de digitaliserende samenleving.

Programma
Betrokkenen uit bibliotheken, het onderwijs en overheden maken op deze dag kennis met elkaar en leren welke ontwikkelingen er spelen. De genodigde sprekers duiden vanuit hun eigen praktijk (kunst, onderzoeksjournalistiek en wetenschap) het belang van het bevorderen van digitaal burgerschap en de rol van publieke instellingen daarbij.

Sprekers 

Professor Anne Beaulieu
Beaulieu bezet de Aletta Jacobs Leerstoel Kennisinfrastructuren bij RUG/University Campus Fryslân. Ze is directeur van het Data Science Centre en ontwikkelde de minor Data Wise: Data Science in Society. Ze schrijft en doceert over de maatschappelijke aspecten van data.

Dries Depoorter
Depoorter is een Belgische kunstenaar die zich bezighoudt met thema’s als privacy, kunstmatige intelligentie, surveillance & sociale media. Hij maakt interactieve installaties, apps en games en is met drie werken onderdeel van The Glass Room.

Robert van der Noordaa
Van der Noordaa is onderzoeksjournalist, voornamelijk op het terrein van desinformatie. Met gebruik van open source-opsporingstechnieken ontmaskert hij internettrollen en legt hij desinformatiecampagnes bloot.

Kick-off proeftuinen digitaal burgerschap  
Tijdens het symposium vindt ook de kick-off van de vijf proeftuinen digitaal burgerschap plaats. Zij zullen een korte pitch van hun project geven. Ook zal er er een vooraankondiging gedaan worden van het Nationale Bibliotheekcongres 2021. Ook dit jaar zal deze namelijk het thema digitaal burgerschap hebben.

Bezoek aan The Glass Room bij dbieb
Deelnemers aan het symposium worden vanzelfsprekend uitgenodigd The Glass Room bij dbieb te bezoeken.

Het mini-symposium is een co-productie van Fers, dbieb, RUG/Campus Fryslân en de programmalijn digitaal burgerschap.

Update aanmelden
Inmiddels is het maximaal aantal bezoekers bereikt. Voor de mensen die niet fysiek bij het mini-symposium aanwezig kunnen zijn organiseren we een livestream.