Skip to content

Nationale Bibliotheekcongres

Op 16 juni wordt in TivoliVredenburg het Nationale Bibliotheekcongres georganiseerd. Het thema voor dit jaar luidt: Bijdragen aan digitaal burgerschap.

Het onderwerp is met reden gekozen. Bibliotheken zijn, gezien hun publieke taak en opdracht, immers een belangrijke partij om inwoners van Nederland bewust en veilig om te laten gaan met alle voor- en nadelen van technologie en digitale mogelijkheden. Dat is precies de reden waarom het stimuleren van de ontwikkeling van digitale geletterdheid hoog op onze agenda’s staat. Samen werken we zo aan het stimuleren van digitale inclusie.

Programmavoorstellen uit het veld
Bibliotheken en partners konden programmavoorstellen voor het congres doen. Het is nu aan een programmacommissie én het publiek om aan te geven welke voorstellen zij graag in het programma zien terugkomen. Er kan nu namelijk op de ingediende voorstellen gestemd worden. Stemmen is mogelijk tot en met 23 maart.

Vanuit Fers en de Friese bibliotheken zijn er drie voorstellen ingediend. Daarnaast is er een voorstel van de Koninklijke Bibliotheek waaraan Fers inhoudelijk een bijdrage levert. We noemen ze hieronder kort.

De Kleinste Privacyshow van Nederland
ingediend door Fers

De Kleinste Privacyshow van Nederland is een programma vol gekke kwisjes, minicolleges en zelfs een mini-bingo waarin je allerlei handige dingen leert over online veiligheid en privacy. Hoe bedenk ik het allerslimste wachtwoord? Hoe herken ik een nep e-mail? Hoe overleef ik cookies? Zomaar een paar vragen waar je tijdens De Kleinste Privacyshow een antwoord op krijgt.

Alle bezoekers van de Kleinste Privacyshow krijgen een gratis Data Detox Kit mee naar huis. De Data Detox Kit is een 8-stappen-programma om je digitale persoonlijkheid op te schonen. Dit kun je via de website data-detox.nl direct zelf doen. De Kit is ook als PDF van de website te downloaden.

Glass Room Experience & Data Detox Kit
ingediend door Fers

Wil je inzicht krijgen in je digitale persoonlijkheid, maar ook tips krijgen hoe je je grip op privacy en data vergroot? Fers en de Friese bibliotheken adopteerden de Glass Room Experience en Data Detox Kit, een project dat is ontwikkeld door Tactical Technology (Berlijn). De projecten zorgen ervoor dat burgers zich bewust worden van hoe de wereld áchter online diensten eruit ziet, maar ook oplossingen aangereikt krijgen om te werken aan een veiliger digitale persoonlijkheid. Het krijgen van inzicht gebeurt door het bekijken van een aantal posters en video’s en het spelen van tabletgames. De Data Detox Kit geeft je vervolgens tal van tips & tricks om daadwerkelijk je digitale persoonlijkheid beter te beschermen.

Dashboard voor een dienstverlening op maat
ingediend door dbieb en Alignment House

De openbare bibliotheek van vandaag de dag heeft als taak om de essentiële voorwaarden scheppen voor actief burgerschap. Hoe weten we waar de inwoners van een verzorgingsgebied behoefte aan hebben om zelfredzaam te zijn, zich te kunnen ontwikkelen, en om hun democratische rechten uit te kunnen voeren? Een interactief dashboard gaat je hierbij helpen. Door jouw verzorgingsgebied in kaart te brengen op basis van big data in combinatie met zelfgekozen lokale indicatoren, kan je veel gerichter aan de slag gaan met een dienstverlening op maat. Hoe digitale techniek kan worden ingezet om beter aan te sluiten bij de benodigdheden van de inwoners van jouw verzorgingsgebied, delen dbieb en the Alignment House graag met andere bibliotheken.

Spelregels Publiek-Private samenwerking in het digitale domein
ingediend door de Koninklijke Bibliotheek (met inhoudelijke bijdrage vanuit Fers)

Rondom de ontwikkeling van programma’s en projecten op het terrein van digitale inclusie en digitale geletterdheid worden vaak publiek-private samenwerkingen gesmeed. Dit kan raken aan de publieke waarden van de bibliotheek. In deze paneldiscussie wordt gedebatteerd over:
– Waar liggen kansen en valkuilen rond publiek-private samenwerking?
– Zijn er richtlijnen om deze samenwerkingen vorm te geven?
– Zijn er voor het bibliotheeknetwerk grenzen aan samenwerkingstrajecten in het digitale domein?

Aan de paneldiscussie nemen deel:
Vertegenwoordiger Private sector (ntb)
Jeroen de Boer (Fers)
Martijn Kleppe (KB)
Justine Pardoen (Bureau Jeugd en Media)
Remco Pijpers (Kennisnet)
Hans Schnitzler (filosoof, Follow the Money)

We hopen uiteraard dat jij stemt op een van de bovenstaande voorstellen. Stemmen kan hier. Zien we elkaar daar?