Skip to content

Meertaligheid

We werken aan een Friesland waar iedereen vrij is om zijn of haar taal te spreken en waar we ons best doen om elkaar te verstaan, te begrijpen en naar elkaar luisteren. Waar we weten dat taal veel meer is dan regels en grammatica, maar de taal van het hart. Dat doen we door...

Lees meer over LêsNo
LêsNo

project - Meertaligheid

LêsNo

De combinatie van een aansprekend boek, online media en lesmateriaal maken LêsNo een succesvol leesontwikkelingsproject.

Lees meer over Doorlopende leeslijn Fries
Doorlopende leeslijn Fries

project - Meertaligheid

Doorlopende leeslijn Fries

Om Fries lezen blijvend te stimuleren werkt het PLF nu -in het diepste geheim- aan de ontwikkeling van een vriendje van Tomke speciaal bedoeld voor kinderen van 4-7 jaar.

Lees meer over Boekstart
Boekstart

project - Jeugd en onderwijs & Meertaligheid

Boekstart

Door een meertalige component toe te voegen aan Boekstart onderstrepen we het belang van voorlezen in je moedertaal.