Skip to content

Door Berber van Oyen

In 2020 mocht ik bij Fers de adviseur meertaligheid en Frysk – Gertrud Palstra – vervangen. Een prachtige opdracht voor mij als zzp’er. Door mijn marketingachtergrond en mijn historie bij Fers, werden er in het najaar ook wat andere vragen bij mij neergelegd. Eén daarvan was het coördineren van een toegankelijke versie van de verantwoording over de periode 2017 – 2020. Fers wordt financieel ondersteund door de provincie Fryslân en legt aan het einde van elke beleidsperiode verantwoording af met een verslag in woorden en cijfers. Het idee was om ook op een andere manier terug te blikken, zodat dit voor meer mensen inzage zou geven in het mooie werk van Fers.

Beter goed gejat
De toegankelijke presentatievorm was eigenlijk gauw gevonden. Een online magazine lag voor de hand. Daar kun je bakken geld aan uitgeven, maar de eigen site bleek een prima platform. Met als voordelen: lage kosten, goede vindbaarheid en ontwikkeling in eigen beheer. Net als bij een papieren blad wilden we variëren in het soort ‘artikelen’. Dat is volgens mij heel aardig gelukt, onder andere door naast tekst ook veel (bestaand en nieuw) beeld en video in te zetten.

Van groslijst naar content
We wilden de verantwoording met en door Fers-medewerkers maken. Er werd in de organisatie een online vragenlijst uitgezet met als belangrijkste vraag: ‘Welke projecten en activiteiten moeten volgens jou een plek krijgen in de verantwoording over 2017-2020 en waarom?’ Dit leverde een mooie, gevarieerde inhoudsopgave op. Nadat deze door het MT was goedgekeurd ging ik met het marketingteam aan de slag met de content, waarbij ook weer zoveel mogelijk collega’s aan het woord en/of in beeld kwamen. Het liefst had ik nog collega’s met wellicht onbekend talent (fotograferen, illustreren, podcast maken) aan de slag gelaten, maar dat bleek voor nu een ietsepietsie te ambitieus. Een volgende keer?

Even puzzelen
De verscheidenheid van de onderwerpen kwam al naar voren door de interne enquête. Wel was het soms even puzzelen: niet alle projecten en activiteiten vielen binnen de provinciale opdracht. Toch leek het ons goed om ook een project als de Vakantieschool te belichten. Als zoveel mensen – terecht – trots zijn op een project, dan moet je dat gewoon meenemen. Een andere vorm dan een artikel (zoals een fotostrip) was soms dé manier om terugkerende werkzaamheden het beste in beeld te brengen. Complimenten voor de marketingmensen van Fers, die ook enorm vaardige makers zijn.

Inmiddels is de online verantwoording af. Geïnspireerd door de naam Fers, stelde ik als magazinenaam ‘Oogst’ voor. Een treffende naam voor de opbrengst van de afgelopen jaren lijkt me. Het was mooi om aan deze uitgave mee te werken. Ook omdat ik bij een aantal projecten (LêsNo, Leen een Fries, Zinspinsels) zelf betrokken ben geweest. En ja, ook ik ben trots op deze en andere projecten van Fers. Dat de nieuwe beleidsperiode maar net zo vruchtbaar mag zijn!

Gepubliceerd op 3 juni 2021