Skip to content

Participatie en zelfredzaamheid

De samenleving vraagt dat we ons allemaal min of meer zelfstandig kunnen redden. Om dat te kunnen doen heeft iedereen zogenoemde basisvaardigheden nodig. Welke vaardigheden dat zijn verschilt per persoon. Daarom werken wij met onze partners aan een Fryslân waar iedereen deze vaardigheden continu kan blijven ontwikkelen. Laagdrempelig en dichtbij huis. Zodat iedereen mee te kan (blijven) doen aan de samenleving.

Lees meer over Platform Mediawijsheid Friesland
Platform Mediawijsheid Friesland

project - Jeugd en onderwijs & Participatie en zelfredzaamheid

Platform Mediawijsheid Friesland

Meer kennis en bewustwording, partners in Friesland werken samen om mediawijsheid onder verschillende doelgroepen te bevorderen.

Lees meer over Data Detox
Data Detox

project - Participatie en zelfredzaamheid & Persoonlijke ontwikkeling

Data Detox

Met de Data Detox Kit volg je een achtdaagse ‘kuur’, waarbij je elke dag een onderdeel van je digitale persoonlijkheid behandelt en meer grip krijgt op je digitale privacy.