Skip to content

De Bibliotheek op school

Leesplezier vergroten

Programmalijn

• Jeugd en onderwijs

Partners

Friese bibliotheken, basisscholen, Voortgezet Onderwijs, Kunst van Lezen, Koninklijke Bibliotheek en SPN

Facts

De Bibliotheek op school maakt deel uit van een doorgaande lijn binnen het OCW programma Tel mee met Taal.

Impact

Leerlingen ervaren op een speelse manier dat (voor)lezen leuk en waardevol is.

De Bibliotheek op school werkt en nu kijken naar doorontwikkeling

De Bibliotheek op school is een landelijk concept dat uitgaat van een intensieve samenwerking tussen de Bibliotheek en het basisonderwijs rondom taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen en jongeren. Dat doen de bibliotheken met deskundige lees/mediaconsulenten, inspirerende boeken en een goede digitale lees- en leeromgeving.

De basis staat, nu doorontwikkelen
De Friese bibliotheken hebben de afgelopen jaren met veel scholen in het basisonderwijs een samenwerking opgezet. De basis van de Bibliotheek staat en de resultaten zijn goed. Nu kijken we samen met de bibliotheken waar de basis kan worden versterkt en op welke onderdelen het concept binnen Fryslân kan doorontwikkelen. Bijvoorbeeld op het gebied van digitale geletterdheid en meertaligheid. De doorontwikkeling kan per regio verschillen omdat daar andere uitdagingen zijn.

Fers faciliteert de kennisdeling en doorontwikkeling van het concept binnen de Friese bibliotheken en zorgt voor de verbinding op landelijk niveau.

Meer weten?

Jillian Kloosterman

Adviseur Educatie

058 284 77 11 / 06 18 41 79 84

jillian@fers.nl
Jillian Kloosterman

Janneke Straatsma

Adviseur Educatie

058 284 77 21 / 06 30 95 37 62

janneke@fers.nl
Janneke Straatsma