Skip to content

Verhalen delen in kleine ontmoetingen

Leen een Fries

Programmalijnen

• Persoonlijke ontwikkeling

Partners

Friese bibliotheken en LF2018

Facts

• Gemiddeld 30 uitleningen per maand.

• Hoge beoordelingen met gemiddeld 4,5 van de 5 sterren

• Uitleningen van over de hele wereld

• Een artikel over Leen een Fries in ‘the Guardian’

• Interesse in landelijke opschaling

Impact

• Na 1 jaar hebben we een community van 500 leen-Friezen

Leen een Fries

In samenwerking met de Friese bibliotheken ontwikkelden wij Leen een Fries. Een project in het kader van LF2018 waarbij je geen boeken leent, maar mensen!

Wat we willen bereiken met Leen een Fries
Er zijn zulke mooie verhalen, talenten, ervaringen, kennis en mensen in Fryslân. Mensen die ergens veel van weten, omdat het hun werk, hobby of passie is. En mensen die iets willen weten, leren of ontdekken. Deze mensen willen de Friese bibliotheken aan elkaar verbinden. Echt kennis maken! Van elkaar leren, gewoon een leuke dag hebben, nieuwe mensen ontmoeten en met een beetje (idealistisch) geluk elkaar ook beter begrijpen door gewoon naar elkaars verhalen te luisteren.

De plannen voor 2019
Na de ontwikkel- en aanjaagfase bestaat 2019 uit verdere borging van het project in het netwerk van Friese bibliotheken en doorontwikkeling. Zo maken bibliotheken Leen een Fries onderdeel van hun programmering, is er een aanjaagteam actief die doorlopend op zoek is naar nieuwe leenfriezen en worden er regelmatig bijeenkomsten georganiseerd waarbij de ‘community’ elkaar kan ontmoeten. De focus van Fers ligt in 2019 op deskundigheidsbevordering van ‘community librarians’ en doorontwikkeling van Leen een Fries. Waarbij we Leen een Fries willen koppelen aan maatschappelijke thema’s en verhalen.

Samenwerking met Fier
Elk jaar organiseert Fier een Summerschool voor de meisjes en jonge vrouwen (slachtoffers van internationale mensenhandel) die bij Fier verblijven. Tijdens de Summerschool doen ze kennis op, ontdekken ze gave beroepen of hobby’s en doen ze mooie ervaringen op. In de zomer van 2019 hebben wij samen met Fier een heuse 11 Leen-Friezentocht georganiseerd! Samen met de locals gingen de meisjes en jonge vrouwen bijvoorbeeld met een praam door Leeuwarden om de stad te leren kennen en ontdekten ze hoe echte Friese worst wordt gemaakt. De samenwerking tussen Fier en Leen een Fries is een hele waardevolle samenwerking die voor herhaling vatbaar is!

Meer weten?

Elly Bouwma

Adviseur Marketing & Communicatie

058 284 77 88 / 06 47 81 41 15

elly@fers.nl
Elly Bouwma

Bernou Ozinga

Adviseur Programmalijnen & Kennisdeling

06 14 51 43 48

bernou@fers.nl
Bernou Ozinga

Mila de Smet

Zichtbaarmaker

058 284 77 25

mila@fers.nl
Mila de Smet