Skip to content

Meertalige collecties voor scholen

Lês en Read

Programmalijn

• Jeugd en onderwijs

• Meertaligheid

Partners

Friese bibliotheken en Cedin

Facts

• Wij leveren wisselcollecties met Friestalige en Engelstalige boeken voor het basisonderwijs aan in totaal 30 scholen

• Friese bibliotheken bieden de meertalige collecties aan als onderdeel van de Bibliotheek op School

Impact

Met een actueel en aantrekkelijk aanbod van Friese en Engelse boeken en leuke opdrachten stimuleren we kinderen om hun meertaligheid te vergroten.

Het plezier in meertalig lezen vergroten

Bibliotheken zetten volop in op het vergroten van het leesplezier met onder andere het strategische samenwerkingsprogramma met het onderwijs: de Bibliotheek op school (dBos). Het landelijk concept van dBos gaat echter niet in op de meertalige situatie zoals die in Fryslân bestaat. De twee- en drietalige scholen in Fryslân hebben niet alleen behoefte aan een afwisselend aanbod van Nederlandstalige boeken, maar ook aan leuke Fries- en Engelstalige boeken.

Fers ontwikkelde meertalige wisselcollecties voor scholen; Lês en Read. Bibliotheken in Fryslân kunnen er zo voor zorgen dat scholen een actuele en aantrekkelijke meertalige collectie hebben en kinderen toegang tot boeken in het Nederland én Fries en Engels.

 

Meer weten?

Janneke Straatsma

Adviseur Educatie

058 284 77 21 / 06 30 95 37 62

janneke@fers.nl
Janneke Straatsma