Skip to content

Programmalijnen

• Meertaligheid

Partners

Cedin, Afûk, Elikser en Omrop Fryslân

Facts

• Van de brugklassers in Fryslân noemt 23% zichzelf een lezer en 30% leest ‘zo nu en dan’

• Slechts 8% van de leerlingen geeft aan wel eens een Fries boek te lezen en 40% geeft aan niet vrijwillig een Fries boek te lezen

• Voor 50% van de leerlingen was het boek tijdens dit project het eerste Friese boek ooit

Impact

• Met LêsNo wordt voor het zevende jaar op rij bijna 70% van alle brugklassers (4100 brugklassers) in Fryslân bereikt

• 70% van de leerlingen geeft aan beter Fries te kunnen lezen en bijna 50% geeft naar aanleiding van dit boek aan nog eens een Fries boek te lezen

Zevende editie LêsNo: 'Wurden fan Timo'

Hoe krijg je brugklassers zover om een Fries boek te lezen als ze vaak nog nooit een Fries boek gelezen hebben? Voor de editie van 2021 schreef schrijfster Tialda Hoogeveen ‘Wurden fan Timo’. Het is het intense verhaal van Nanne, een gewone tiener, die in een ongewone situatie terecht komt als haar broer sterft door een verkeersongeluk. Het is precies in het jaar dat ze vmbo-examens doen moet, een opleiding kiezen moet, terwijl ze geen idee heeft wat ze wil worden of kan worden en ook nog voor het eerst van haar leven verliefd is, natuurlijk op een onbereikbare jongen. Een boek over rouw en vriendschap en verbinding via muziek.

Over LêsNo
Om het lezen in het Fries onder jongeren, brugklassers in het bijzonder, te stimuleren ontwikkelde Fers samen met de Afûk en Cedin het project LêsNo. Ook Omrop Fryslân is inmiddels betrokken. De combinatie van een goed boek, online media en aansprekend lesmateriaal heeft gezorgd voor enthousiasme onder de docenten én onder de leerlingen.

Meer weten?

Gertrud Palstra

Adviseur Meertaligheid & Frysk

058 284 77 23 / 06 20 49 68 47

gertrud@fers.nl
Gertrud Palstra

Janneke Straatsma

Adviseur Educatie

058 284 77 21 / 06 30 95 37 62

janneke@fers.nl
Janneke Straatsma