Skip to content

Sex to the Max is een hit onder brugklassers

LêsNo

Programmalijnen

• Meertaligheid

Partners

Cedin, Afûk en Omrop Fryslân

Facts

• Van de brugklassers in Fryslân noemt 23% zichzelf een lezer en 30% leest ‘zo nu en dan’

• Slechts 8% van de leerlingen geeft aan wel eens een Fries boek te lezen en 40% geeft aan niet vrijwillig een Fries boek te lezen

• Voor 50% van de leerlingen was het boek tijdens dit project het eerste Friese boek ooit

Impact

• Met LêsNo wordt al 5 jaar bijna 70% van alle brugklassers (tussen de 3000 en 4000 brugklassers) in Fryslân bereikt

• 70% van de leerlingen geeft aan beter Fries te kunnen lezen en bijna 50% geeft naar aanleiding van dit boek aan nog eens een Fries boek te lezen

Sex to the Max is een hit onder brugklassers

Hoe krijg je brugklassers zover om een Fries boek te lezen als ze vaak nog nooit een Fries boek gelezen hebben? Voor de editie van 2019 schreef Bart Kingma ‘Sex to the Max’. Het boek gaat over Max die worstelt met zijn seksualiteit. Naast dat het boek door scholen als onderdeel van de Friese les werd gelezen en besproken, bestelden jongeren het boek ook zelf. De combinatie van een prachtig boek, een voor jongeren relevant thema en een geweldige vlogserie gemaakt door Omrop Fryslân maakten deze editie de succesvolste tot nu toe.

Ook in 2020 zal er een editie van LêsNo plaatsvinden. Waarbij we opnieuw op zoek gaan naar een voor jongeren relevant thema. Daarnaast verkennen we of LêsNo ook over de grenzen van Fryslân  kan worden ingezet.

Over LêsNo
Om het lezen in het Fries onder jongeren, brugklassers in het bijzonder, te stimuleren ontwikkelde Fers samen met de Afûk en Cedin het project LêsNo. Inmiddels is Omrop Fryslân ook een vaste partner.  De combinatie van een goed boek,  tv serie of vlog en aansprekend lesmateriaal heeft gezorgd voor enthousiasme onder de docenten én onder de leerlingen.

Meer weten?

Gertrud Palstra

Adviseur Meertaligheid & Frysk

058 284 77 23 / 06 20 49 68 47

gertrud@fers.nl
Gertrud Palstra

Janneke Straatsma

Adviseur Educatie

058 284 77 21 / 06 30 95 37 62

janneke@fers.nl
Janneke Straatsma