Skip to content

Platform Mediawijsheid Friesland

Tijdens de Week van de Mediawijsheid 2019 is het Platform Mediawijsheid Friesland gelanceerd. Dit platform heeft als doel om initiatieven rondom mediawijsheid te ontwikkelen, voor zowel burgers als (creatieve) bedrijven.

Krachten bundelen
“Het is van jong tot oud belangrijk om meer kennis te hebben van de kracht van media en je bewust te zijn van je online privacy. Het is daarom mooi om te zien dat deze partners elkaar gevonden hebben en de ambitie hebben om mediawijsheid onder verschillende doelgroepen te bevorderen”, zegt Jeroen de Boer, vanuit Fers betrokken bij het platform. “Samen met de Friese bibliotheken willen we een belangrijke bijdrage leveren aan het platform. We voeren al veel activiteiten en programma’s op dit themagebied uit, maar door krachten te bundelen met andere partners zal dit de kwaliteit en veelzijdigheid alleen maar ten goede komen.” 

Wie doen mee?
Het Platform Mediawijsheid Friesland is een samenwerking tussen Fers, ROC Friesland College, New Noardic Wave, Suksawat, Onderzoeksgroep Cybersafety NHL Stenden, Academie Communication & Creative Business NHL Stenden en Lectoraat Organizations and Social Media NHL Stenden. 

 

Meer weten?

Jeroen de Boer

Adviseur Innovatie

058 284 77 43 / 06 10 89 83 58

jeroen@fers.nl
Jeroen de Boer