Skip to content

Scoor een Boek

lezen en sport met elkaar verbinden

Programmalijnen

• Jeugd en Onderwijs

Partners

Friese bibliotheken, SC Heerenveen, Drukkerij van der Eems, Sport Fryslân en het Jeugdsportfonds

Facts

• 25% van de basisschoolleerlingen verlaat de school met een taalachterstand van maar liefst 2,5 jaar

• Wanneer kinderen 15 minuten lezen per dag, groeit hun woordenschat al met ongeveer 1000 woorden per jaar

Impact

• Maar liefst 50 basisscholen doen mee met de eerste editie van Scoor een Boek in Friesland

• In totaal gaan 1616 leerlingen aan de slag met Scoor een Boek

Leesplezier stimuleren door te verbinden met sport

Scoor een Boek is een leesproject waarbij de Friese bibliotheken, scholen én voetbalclub sc Heerenveen samenwerken. Hiermee willen we leesplezier bij kinderen aanwakkeren, dit doen we door lezen te verbinden aan sport. Oftewel: boeken scoren! Het project richt zich op groep 5 en 6 van het primair onderwijs en maar liefst 50 scholen doen mee aan deze eerste editie van Scoor een Boek. In totaal gaat het om 1616 leerlingen die de strijd aan gaan. 

Stimuleren van leesplezier
Hoe meer woorden je hoort, hoe beter dat is voor je taalontwikkeling. Dat geldt ook voor lezen. Wanneer kinderen 15 minuten lezen per dag, lezen zij 1 miljoen woorden per jaar en groeit hun woordenschat met ongeveer 1000 woorden per jaar. Het vrij lezen is dus ontzettend belangrijk. Met het programma Scoor een Boek willen de Friese bibliotheken het plezier in lezen bij kinderen stimuleren. Want als je er plezier in hebt, lees je vaker en meer. Door lezen te koppelen aan sport willen we ook kinderen aanspreken die in eerste instantie minder geïnteresseerd zijn in lezen. 

Lezen verbinden aan sport: profvoetballer moedig aan
De Friese bibliotheken werken deze eerste editie samen met sc Heerenveen! Keeper Filip Bednarek moedigt de kinderen door middel van een videoboodschap aan zoveel mogelijk boeken te scoren. Leesconsulenten laten deze video tijdens de aftrap klassikaal zien aan alle kinderen die mee doen. Tijdens de officiële aftrap op 5 februari is de video voor het eerst getoond aan zo’n 100 kinderen en gaf Foppe de Haan een aantal mooie adviezen over doorzetten. Naast de aftrap, is er ook op iedere school een rustmoment en fluitsignaal. Bij het fluitsignaal wordt bekend hoeveel boeken er zijn gescoord en wordt door actieve spellen op het sportveld bepaald welke klas wint.

De plannen voor 2020
Het programma duurt 9 weken en heeft een aftrap, rust en fluitsignaal. De aftrap is de start van het project en vindt plaats in februari. Alle 1616 kinderen kijken dan samen met hun leesconsulent de aftrap-video. In de weken erna ‘scoren’ zij met hun klas zoveel veel mogelijk boeken. Bij het fluitsignaal mogen de kinderen ook letterlijk scoren: op het sportveld.

Scoor een Boek in de pers
Onder andere Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad en Omrop Fryslan schonken in februari aandacht aan de aftrap van het project.

Meer weten?

Jillian Kloosterman

Adviseur Educatie

058 284 77 11 / 06 18 41 79 84

jillian@fers.nl
Jillian Kloosterman

Femke Wijbenga

Adviseur Marketing & Communicatie

058 284 77 89

femke@fers.nl
Femke Wijbenga

Janneke Straatsma

Adviseur Educatie

058 284 77 21 / 06 30 95 37 62

janneke@fers.nl
Janneke Straatsma