Skip to content

Smile! De Frysklab Challenge

Door: Bertus Douwes

Ik noem het één van de ‘smile’ activiteiten van FryskLab: de ‘Challenge’. In deze blog een terugblik op een recentelijk gehouden Challenge op verzoek van Centrum Duurzaam Friese Poort. Deze keer bij de locatie in Drachten. Centrum Duurzaam nodigt bedrijven en instanties uit om samen met de (MBO) studenten van Friese Poort een oplossing te vinden voor hun vraag of probleem. Tijdens een Challenge moeten de deelnemers binnen één dag komen van idee tot ruw prototype. Geen ‘fake’ werk dus, maar een échte opdracht. Voorbeelden van eerdere opdrachten: ‘De Ecokubus’(tiny house), ‘It Skultsje’ (een schuil- en oplaadplekje voor kano’s en elektrische bootjes) en ‘De woonkamer’, een ontmoetingsplek in een verzorgingshuis. Teams bestaande uit regionale en soms ook internationale studenten pakken deze uitdagingen op. De ideeën en uitwerkingen zijn vaak heel verrassend en regelmatig ver buiten de gebaande paden. Voor mij zijn dit ‘big smile’ dagen.

Vrijdag 30 augustus was het weer zover. De eerste Challenge in schooljaar 2019 – 2020. Dit keer met eerstejaars studenten ‘Bouw en Infra’. De dag begon met een korte introductie door Christiaan Stavorinus van Friese Poort Drachten. Waarna ik het moderatiestokje overnam. Daar stond ik dan voor een groep van pakweg vijfenzestig, ietwat onzekere, studenten. Die echt nog geen idee hebben wat van hen wordt verwacht. De toelichting op de Design Thinking methode van FryskLab is een eerste tip van de sluier. Leuk weetje: de FryskLab methode is nagenoeg een-op-een te matchen met de onderdelen van 21e-eeuwse vaardigheden. Natuurlijk hoort bij de introductie ook een korte uitleg over FryskLab. De FryskLab Bus was door onze chauffeur Jappie Wiersma weer keurig voor de deur geparkeerd. Ik zag de verbaasde blikken… Huh? FryskLab? Digitale fabricage? Bibliotheken? Jazeker, óók dit is de Bibliotheek!

De Challenge
Deze keer kwam de Challenge van Staatbosbeheer: ‘Ontwerp een moderne maar landschappelijke vogelkijkplek aan het ‘Haenmar’ bij Koudum. De voorwaarden waren: passend in het landschap, duurzaam gecertificeerd materiaal en voor de fotografen en telescoopmensen optimale zichtvelden op het meer en de omgeving. Met ook een zichtlijn vlak boven de waterspiegel. Tijdens de presentatie van de opdracht toonde Marjon Kommer van Staatsbosbeheer beelden van het Haenmar en omgeving om een goede indruk van de locatie te geven. Tjonge wat weer een prachtige Challenge! Er kwamen bij mij direct al een hele serie ideeën bovendrijven. Maar mond dicht natuurlijk (moeilijk, moeilijk). De studenten moeten vanuit de eigen beeldvorming van start.

Idee- brainstormfase
Dit is de fase waarin de studenten binnen het eigen team ideeën verzamelen en van daaruit keuzes en combinaties maken voor de uitwerking. Het waren zestien teams van minimaal vier studenten per team. En ja, dat is een hele zaal vol mag ik wel zeggen. Bij sommige teams ontstond een waterval aan ideeën. Andere hadden even wat eyeopeners nodig. Toch had elk team binnen de gestelde tijd een idee beschikbaar voor de volgende fase: ‘Prototyping’.

Prototyping
Prototyping kent de onderdelen 3D printen en modelleren die deels parallel lopen. Bij de start van de prototypefase worden de teams gevraagd een specifiek onderdeel van hun idee te selecteren voor fabricage via 3D printing. Vervolgens gaat vanuit elk team één deelnemer dit onderdeel ontwerpen en printen. Deze keer verzorgden collega Aan Kootstra en FryskLab-docent Dragan Glamočić het 3D-traject. De overige teamleden moeten met de beschikbare knutselmaterialen hun idee modelleren. Een fase met volop activiteit in de zaal. Waarbij onze FryskLab-docenten Sytske Hoogterp, Marieke Opgelder en Mark Buitenwerf, daar waar nodig, ondersteuning verleenden. Net als bij eerdere Challenges verbaasde ik me over de andere benadering en creativiteit van sommige oplossingen. En ja hoor, daar was-tie weer: mijn ‘big smile’.

Business model en pitchen
Oké, het idee is beschikbaar en het ruwe prototype geeft een goede indruk. Maar wat is nodig om het werkelijk te produceren en het aan de man te brengen? Ofwel wat is je business model? Nog geen alledaagse kost voor deze studenten. Maar met behulp van het Business Model Canvas en de daaraan gekoppelde vragen toch een prima eerste kennismaking. Dan volgt het voor velen lastigste onderdeel van de Challenge: de ‘Pitch’. Het in enkele minuten ‘verkopen’ van je idee aan, in dit geval, Staatsbosbeheer. Waarom of waarin is je idee bijzonder, hoe ga je het realiseren en wat heb je daarvoor nodig? Vanwege het fors aantal teams werd dit gedeelte opgeknipt in twee parallel lopende Pitch-rondes. De beide juryteams bestonden uit een vertegenwoordiging van Staatsbosbeheer, Friese Poort en FryskLab. De teams kregen direct feedback op hun idee/ontwerp en 3D-vertaling. Ze hoorden wat de jury aansprak, maar ook op welke punten verbetering mogelijk is.

En de winnaar is…
Er zijn in deze fase geen winnaars of verliezers. In de weken direct volgend op de challenge besteden de teams één of meer dagdelen per week aan het verbeteren van hun idee / ontwerp. Daarna volgt een tweede presentatie met ook de definitieve keuze. Ik ben toch benieuwd of het zaadje vanuit de FryskLab Challenge gaat uitgroeien tot een verrassende vogelkijkplek. Ondertussen kijk ik met een grote glimlach terug op deze verrassende dag.