Skip to content

Videomeeten met Jitsi

Virtueel vergaderen voor iedereen

Door Jeroen de Boer

Nu we ineens niet meer met elkaar op kantoor kunnen zitten zijn we naarstig op zoek naar manieren om nog steeds met elkaar te kunnen communiceren. ‘Skypen’ (niet voor niets een werkwoord) was voor veel mensen lang de meest gangbare manier. Sinds Microsoft het bedrijf echter overnam is de situatie wat diffuus geworden. Naast de gratis consumententoepassing is er ook Skype for Business én een videobeltoepassing binnen het pakket Microsoft Teams. Die laatste twee zijn betaalde toepassingen, de eerste niet. De laatste twee zijn ook relatief privacyvriendelijk, wat voor de eerste wat onduidelijk is. Conclusie is dat de vanzelfsprekendheid om te skypen echter wat aan waarde heeft ingeboet.

Jitsi!
Dit blog is echter niet bedoeld om te benoemen wat eventuele nadelen van allerlei videobeldiensten zijn. Graag vertel ik over de redenen waarom wij bij het Kenniscentrum van Fers gekozen hebben voor de toepassing Jitsi. Links- of rechtsom ontkwamen wij namelijk natuurlijk ook niet aan de eis om ‘ineens’ op een virtuele manier met elkaar te communiceren. En het zal ook niet verrassen dat dat leidde tot een gehaast zoeken naar de beste en meest laagdrempelige toepassing. De uitgangssituatie was daarbij de volgende:

1. Veel collega’s waren niet gewend om professioneel te videobellen.
2. Als organisatie werkten we niet met een bedrijfsbreed uitgerold pakket waarvan videobellen vaak al onderdeel is (denk bijvoorbeeld aan diensten van Microsoft of Google).
3. Een leercurve was onoverkomelijk en hoe houd je die zo laag mogelijk, zeker als je niet fysiek bij elkaar zit?

Privacy
Binnen mijn eigen netwerk, en dan voornamelijk via Twitter, werd er vanaf het begin van de coronacrisis door deskundigen hoog opgegeven over
Jitsi. De dienst zou laagdrempelig zijn (er is geen account nodig om te gebruiken), geen gebruikslicentie vereisen, werken via de webbrowser én privacyvriendelijk zijn. Die berichten werden kort daarop onderbouwd door een bericht van Surf dat als een mooie onderbouwing diende: Videobellen: snel, simpel en veilig. Onder het mom van ‘videobellen zonder poespas’ wordt in dat artikel het gebruik van Jitsi besproken en uitgelegd wat de voordelen ervan zijn. Sindsdien zijn er talloze positieve artikelen en reviews geschreven over het gebruik van Jitsi. Zo wijdde Bits of Freedom er een stuk aan: Tool nodig om te videobellen? Probeer Jitsi, evenals Waag Society: Thuiswerken in de Public Stack.

Het privacyaspect komt in al deze artikelen ruimhartig aan de orde. Lang niet alle populaire videobeldiensten voldoen aan eisen die je vanuit AVG-oogpunt zou kunnen stellen. Zo is er over de dienst Zoom de laatste week ophef geweest, omdat er zonder toestemming data gedeeld werd met Facebook. Nu is dit alweer opgelost, maar het is een probleem dat bij Jitsi sowieso niet speelt, omdat er eenvoudigweg geen gebruikersgegevens met derden gedeeld worden. Je kan met Jitsi ook nog eens écht het heft in eigen hand nemen door het programma (dat open source is) op een eigen webserver te installeren. Alle gedeelde gegevens blijven op die manier binnen eigen beheer.

Ervaringen bij het Kenniscentrum van Fers
Al deze onderbouwde informatie maakte de stap om collega’s erop te wijzen dat Jitsi ook voor ons interessant zou kunnen zijn een kleine. En hoe bevalt dat in de praktijk? Tot op heden bewijst de dienst zich prima. We gebruiken ‘m intern, maar ook vaak voor videomeetings met externe partners en collega’s. Jitsi is vooral ontzettend gebruiksvriendelijk en heeft nauwelijks een leercurve. Je surft naar https://jitsi.fers.nl
, typt daar een naam voor je overleg in en klikt op start. Er wordt vervolgens een url aangemaakt die je mailt of appt naar collega’s of partners die eraan deelnemen. Een kind kan de was doen. Desgewenst kan je ook een wachtwoord opgeven dat deelnemers moeten invoeren om te kunnen deelnemen. Een tip van collega Gertrud: maak de overlegnaam liefst niet al te algemeen. De kans bestaat dan dat je in een ander overleg met dezelfde naam terechtkomt.

Collega Femke blogde eerder al dat, na zeker gedragsregel “Zet je microfoon standaard UIT en alleen AAN wanneer je iets wil zeggen” in acht te nemen, het gebruik van Jitsi al snel goed werkte. Bedenk daarbij wel dat de dienst geen Zwitsers zakmes is. Jitsi is bedoeld om te videobellen, that’s it. Verwacht geen functionaliteit in de vorm van bijvoorbeeld het delen van documenten of break-out rooms. Wel is het mogelijk je scherm te delen, te chatten en virtueel je hand op te steken. En het is mogelijk met een aanzienlijk aantal deelnemers tegelijkertijd te vergaderen. Met de volledige club binnen het Kenniscentrum vergaderen we probleemloos. Jitsi kent, in tegenstelling tot andere gratis diensten, dus geen beperkingen in de groepsgrootte of duur van het overleg. In die zin voldoet het volledig aan onze wensen.

Resumerend waarom we tevreden Jitsigebruikers zijn:
– Jitsi is gratis en vereist geen licentie
– 
Jitsi is gebruiksvriendelijk en heeft nauwelijks een leercurve
– Jitsi vereist geen account
– Jitsi is privacyviendelijk

Tot slot
Behoefte aan meer videobeltips? In deze video komt een aantal voorbij:

Ben je geïnteresseerd in algemene adviezen rondom veilig thuiswerken? Bezoek dan https://www.werkthuisveilig.nl/.

Onze partner Ton Zijlstra zette uiteen welke tools hij gebruikt in zijn thuiswerksituatie.

VPNgids.nl heeft een overzicht gemaakt van thuiswerk-(video)apps en de wijze waarop zij met privacy van de gebruikers omgaan.

Daarnaast is het initiatief VC4ALL Videobellen voor iedereen gestart. Op deze website wordt uitleg gegeven over Jitsi, maar er staan ook links naar Nederlandse webservers die Jitsi aanbieden.

Gepubliceerd op 2 april 2020