Skip to content

dBos op de Pabo

Friese bibliotheken op taalmissie

Maatschappelijke opgaven

• Vergroten van taalvaardigheid

Partners

dbieb, NHL Stenden hogeschool en Kunst van Lezen

Facts

Plezier hebben in lezen bij kinderen begint bij het leesplezier van de leerkrachten.

Impact

Met de pilot bieden we Pabo studenten meer inzicht in de manieren waarop zij taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid bij kinderen en jongeren kunnen aansporen.

Aankomende leerkrachten enthousiast maken over taal en lezen, zodat dat zij die liefde aan vele generaties kinderen kunnen overdragen

Fers coördineert in samenwerking met dbieb en NHL Stenden de landelijke pilot: de Bibliotheek en de Pabo. De Bibliotheek op school is een landelijk concept dat uitgaat van een intensieve samenwerking tussen de Bibliotheek en het basisonderwijs rondom taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen en jongeren.

Over de pilot
In deze provinciebrede pilot de Bibliotheek op school op de Pabo is bedoeld om aankomende leerkrachten zo enthousiast te maken over taal en lezen, dat zij die liefde aan vele generaties kinderen willen en kunnen overdragen. De Friese bibliotheken hebben een van de drie landelijke pilots binnengehaald van Kunst van Lezen, waarbij pabostudenten aan de slag gaan met de Bibliotheek op School. Met de pilot worden aankomende leerkrachten al vroeg bewust gemaakt van het belang van taal- en leesplezier. De studenten worden bewust van het inzetten van jeugdboeken bij alle vakken en krijgen een collectie met actuele boeken tot hun beschikking, bijvoorbeeld ten behoeve van stages.

Met de pilot wordt onderzocht of een structurele samenwerking van waarde is voor zowel de Bibliotheek als voor de Pabo. Middels de bouwstenen van de Bibliotheek op school wordt er gewerkt aan kwaliteitsverbetering van het taal- en leesonderwijs op de Pabo. Daarnaast maken de studenten kennis met de landelijke aanpak van de Bibliotheek op school door dit zelf te ervaren. Er wordt aangesloten bij de bestaande praktijk van de Pabo; het curriculum en de stage. Uiteindelijke doel is om elkaar te versterken door een structurele samenwerking aan te gaan tussen de Bibliotheek en de Pabo’s.

Fers initieerde de samenwerking met Kunst van Lezen en NHL Stenden.

 

Jillian Kloosterman, adviseur educatie: Wij zien het als onze rol om Friese bibliotheken te verbinden met andere organisaties en instellingen. Maar het echte ‘missiewerk’ wordt in de vestigingen en op scholen gedaan.

 

Docent Liesbeth de Boer van NHL Stenden Hogeschool kan dit alleen maar bevestigen: Leesonderwijs heeft bij ons een hoge prioriteit. De samenwerking met de Friese bibliotheken biedt onze studenten de mogelijkheid om vanuit een actueel, ruim en meertalig aanbod ‘hét boek’ te vinden voor elk kind.

 

 

Meer weten?

Barbra Bloemink

Manager Kennis- en Innovatiecentrum

058 284 77 87 / 06 41 51 81 22

barbra@fers.nl
Barbra Bloemink