Skip to content

Leesoffensief Fryslân

Tijd voor actie!

De seinen staan op rood: er wordt minder gelezen, jongeren hebben de laagste leesmotivatie van de wereld, de leesvaardigheid gaat achteruit en 24% van de 15-jarigen loopt het risico om laaggeletterd te worden. Het is duidelijk dat er wat moet gebeuren. In het onderwijs, maar ook breder. Allerlei actielijnen, programma’s, als ook een landelijk Leesoffensief zijn inmiddels gestart. Om goed te kunnen inspelen op de provinciale situatie start Fers samen met de Friese bibliotheken een Leesoffensief Fryslân op.

Het Leesoffensief Fryslân sluit aan op het landelijk Leesoffensief die insteekt op het stimuleren van maatschappelijke beweging en het genereren van aandacht voor leesvaardigheid en leesplezier. Ook richt het landelijk offensief zich op sleutelmomenten in de leesvaardigheid (bijvoorbeeld de overgang naar zelf kunnen lezen) en is er speciale aandacht voor zwakke lezers & laagtaalvaardige gezinnen. Kijk hier voor meer informatie over het landelijk offensief.

Met het Leesoffensief Fryslân sluiten we aan bij initiatieven die al in Fryslân zijn gestart, denk aan Taalplan Frysk 2030, Fryske Kennisynfrakstruktuer, City of Literature en de Bibliotheek als educatieve dienstverlener voor het onderwijs.

Praatplaat
Onderstaande plaat laat zien waar het Leesoffensief Fryslân om draait en de link met landelijke ontwikkelingen:

Wat doen we binnen het Leesoffensief Fryslân?
– We starten een leescoalitie in Fryslân op waarmee we samen met partners aandacht voor het belang van lezen vragen en een actie-agenda ontwikkelen. 

– We versterken wat werkt door o.a. te werken aan 100% dekking van BoekStart & de Bibliotheek op school en het uitwerken van de pilot effectief leesonderwijs.

– We stimuleren nieuwe manieren van lezen door het organiseren van pilots met partners, denk aan ‘Sloop dit boek’, De Bibliotheek op locatie, Spelen met taal en hacketons. 

– We vragen aandacht voor het belang van lezen en leesplezier door het ontwikkelen van een campagne gericht op de inwoners van Fryslân.

– Tot slot maken we een aparte actie-agenda voor het bestrijden van laaggeletterdheid.

Opstarten leescoalitie
Op alle onderdelen van het Leesoffensief Fryslân zijn we nu actief, maar in deze fase investeren we veel in de ontwikkeling van de leescoalitie. De leescoalitie bestaat uit een kernteam van belangrijke partners die samen het verschil kunnen maken in het stimuleren van lezen en leesplezier. Binnenkort maken we bekend welke partners de leescoalitie van Fryslân vormen en presenteren we de bijbehorende actieagenda

Onze wens is een actieve leescultuur in Fryslân waarin meer (jonge) mensen met plezier lezen en iedereen voldoende leesvaardig is om mee te komen in de samenleving. 

Ambassadeurs Leesoffensief
Naast het vormen van de leescoalitie zijn we op zoek naar ambassadeurs die een rol willen spelen in het zichtbaar maken van het belang en plezier van lezen. Iedere ambassadeur doet dat op zijn of haar eigen manier en naar de eigen achterban/netwerk. De eerste enthousiaste ambassadeurs zijn binnen en in de komende maanden maken we dit team compleet.

Communicatie
Achter de schermen gebeurt er ontzettend veel rondom het Leesoffensief Fryslân. Om iedereen hierin mee te nemen ontwikkelen we een website waarin we alle belangrijke informatie zoals actieagenda’s, plannen en doelen bundelen. Heb je voor nu vragen, neem dan contact op met een van onze collega’s! 

Meer weten?

Julie Bruijnincx

Adviseur Leesoffensief

06 13 58 00 67

julie@fers.nl
Julie Bruijnincx

Barbra Bloemink

Manager Kennis- en Innovatiecentrum

058 284 77 87 / 06 41 51 81 22

barbra@fers.nl
Barbra Bloemink