Skip to content

Pilot financiële en digitale weerbaarheid

Samen met Bibliotheken Mar en Fean, De Rabobank en het Fries Sociaal Planbureau starten we een pilot in Bolsward en omstreken om de financiële en digitale weerbaarheid van inwoners vergroten. Een thema waar deze organisaties een aantal gemeenschappelijke maatschappelijke doelen herkennen. We zien dat mensen door diverse redenen niet altijd handige financiële keuzes maken, met soms flinke gevolgen. Tegelijkertijd merken we dat niet iedereen toegang heeft tot digitale middelen en/of de digitale vaardigheden heeft om ermee om te gaan. Hard- en software die ontwikkeld zijn om drempels te verlagen werken voor diverse mensen bijvoorbeeld juist averechts.

Aanpak
Eind maart staat een meeting gepland met verschillende organisaties en betrokkenen die in Bolsward op deze thema’s actief zijn. De bedoeling is om de kennis en ervaring van iedereen te verzamelen, vervolgens te bepalen wat de belangrijkste uitdagingen zijn en dan te bekijken wat en wie er nodig zijn om concrete vervolgstappen te zetten. Het idee is om de opgedane kennis en uitdagingen te checken bij een groep inwoners die zelf weerbaarder kunnen en willen worden en hen ook actief te betrekken bij het komen tot een aanpak die kans van slagen heeft. Vervolgens wordt de aanpak uitgeprobeerd, geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

Rol Fers
Fers levert voor deze pilot de projectleider met als opdracht om, naast de begeleiding ervan, de geteste aanpak breder uit te rollen in de provincie Fryslân.

Meer weten?

Joppa Wuite

Adviseur Basisvaardigheden

058 284 77 75 / 06 23 26 45 57

joppa@fers.nl
Joppa Wuite