Skip to content

regiomiddag "Help by de digitale oerheid"

“We laten niet los totdat iemand helemaal geholpen is”, zei Monique Hoekstra van KEaRN. Deze welzijnsorganisatie is één van de Friese maatschappelijke partijen die samenwerkt met de lokale bibliotheek om mensen te helpen bij vragen van de digitale overheid.

Op donderdagmiddag 14 september 2023 kwamen vertegenwoordigers van gemeenten, maatschappelijke organisaties, bibliotheken en uitvoeringsorganisaties die betrokken zijn bij de Informatiepunten Digitale Overheid bij elkaar bij dbieb in Leeuwarden. Uitvoeringsorganisaties zoals Belastingdienst Particulieren, Dienst Toeslagen, CJIB en RDW gaven een werksessie over hun aanpak om het voor inwoners makkelijker te maken om digitaal zaken af te handelen met de overheid. Medewerkers en vrijwilligers van lokale maatschappelijke organisaties en bibliotheken vertelden op hun beurt over hun ervaringen bij het ondersteunen van inwoners bij vragen. Dat leidde over en weer tot bruikbare inzichten.

Tijdens een lunch aan grote tafels, wandelmomenten naar volgende werksessies en bij de borrel was er ruimte voor het leggen van nieuwe contacten en het delen van ervaringen. Met diverse nieuwe contacten op zak en het proeven van heerlijke hapjes van Fursa – een plek in Leeuwarden om eten, de Friese cultuur en andere culturen samen te brengen én de plek voor nieuwkomers in Fryslân – ging iedereen weer huiswaarts.

De middagvoorzitter Marijke Roskam noemde de aanwezigen van deze middag de ‘verschilmakers’. Hier benadrukte ze de impact van hun dienstverlening en het belang van de dienstverlening die ze bieden. Wij hopen dat deze bijeenkomst hieraan heeft bijgedragen.

Organisatie: Soumaya Chaabni – Belastingdienst Particulieren, Cees bij de Leij – Dienst Toeslagen, Getty Bouma – dbieb en Joppa Wuite – Fers.