Skip to content

Bestuur en toezicht

Bestuur en toezicht

Stichting Fers wordt bestuurd door een raad van bestuur. De raad van toezicht houdt toezicht op de raad van bestuur.

Raad van bestuur
De raad van bestuur van de stichting bestaat uit een lid. Sandra van Gaalen is bestuurder van Fers. De raad van bestuur volgt het directiestatuut dat de raad van toezicht heeft vastgesteld.

Raad van toezicht
De raad van toezicht van Stichting Fers houdt toezicht op het beleid van de raad van bestuur. Ambtelijk secretaris van de raad is Hilly van der Molen, bereikbaar via Hilly@fers.nl.

Onze raad van toezicht bestaat uit:
Frans Kloosterman, Voorzitter
Corrie van Noort, Vicevoorzitter
Jolanda Seinen, Lid
Engelien Reitsma, Lid
Vacature, Lid

Jan Lolke Dijkstra treedt tijdelijk als Adviseur voor de raad op. Dit zolang de vacature voor lid met financieel profiel nog niet is ingevuld.

Bij de samenstelling van de raad van toezicht werken wij met een profielschets, waarin is opgenomen welke competenties er nodig zijn rekening houdend met een aantal aspecten zoals strategie, diversiteit en samenstelling. De jaarlijkse vergoeding voor de leden van de raad van toezicht is € 5.000 en € 7.500 voor de voorzitter van de raad.

Goed bestuur en goed toezicht
De raad van toezicht van Stichting Fers past de principes en aanbevelingen van de Governance Code Cultuur toe. In het reglement RvT legt de raad de onderlinge taakverdeling en zijn werkwijze vast.

Lees hier alles over de samenstelling RVT en de jaarrekening 2019