Skip to content

Reis Frysklab
zit erop

Frysklab stopt met rijden

Per 1 januari 2024 is FryskLab gestopt met rijden. FryskLab is een initiatief van Fers en de Friese bibliotheken en was 10 jaar geleden het eerste officiële bibliotheekFabLab in Europa! Een laagdrempelige openbare werkplaats waarin kinderen en volwassenen samenwerken, oplossingen bedenken, kritisch denken en nieuwe technieken gebruiken.

 

Met FryskLab wilden we (het belang van) een leven lang ontwikkelen en digitale geletterdheid agenderen en bevorderen in Fryslân. Inmiddels zijn maakplaatsen onderdeel geworden van de Friese bibliotheken en is digitaal burgerschap (de doorontwikkeling van digitale geletterdheid) landelijk en in Fryslân een belangrijke maatschappelijke opgave geworden van de bibliotheek. Daarmee hebben we ons doel bereikt en zit de reis van FryskLab erop. Dit zeggen we met trots en een tikkeltje weemoed.  
 
Hoe het ontstond
De filosofie van de maakplaats paste perfect bij de bibliotheek. Met FryskLab zagen we de kans om in te zetten op ‘leren door te maken’ en de ontwikkeling van 21e eeuwse vaardigheden bij kinderen en volwassenen. Competenties die je nodig hebt om succesvol deel te nemen in maatschappij van de toekomst. In een kennis- en netwerksamenleving zijn dingen als samenwerken, creativiteit, en sociale- & culturele vaardigheden dan ook onmisbaar. Met een oude omgebouwde bibliobus gingen we op pad. We kwamen naar je toe om samen te kunnen experimenteren, leren en creëren met behulp van technologie en andere middelen.

Winnaar diverse prijzen
Er was veel enthousiasme rondom FryskLab: voormalig minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Jet Bussemaker noemde FryskLab het voorbeeld van bibliotheekinnovatie. Vele prijzen volgden, waaronder de BibliotheekInitatiefPrijs 2014, de Stimulerings Award 2015 van Mediawijzer.net en ALA Presidential Citation for Innovative International Library Projects 2017. Landelijk kreeg het project navolging en werden in diverse provincies vergelijkbare bussen ontwikkeld. 

Greep uit de mooie projecten
We ontwikkelden vanuit FryskLab door de jaren heen verschillende projecten voor diverse doelgroepen. Denk aan Open Product Design Challenge, Impact door connectie en Fab the library. In de Open Product Design Challenge voor het MBO en Voortgezet onderwijs kregen scholieren opdrachten vanuit het bedrijfsleven waarvoor ze met verschillende methodes en technieken oplossingen en prototypes ontwikkelden. Impact door connectie was een lesprogramma voor basisscholen (groep 7/8) en het voortgezet onderwijs waarmee leerlingen hun digitale geletterdheid en vaardigheden die noodzakelijk zijn voor hun toekomst ontwikkelden. Fab the library was juist gericht op het helpen van andere bibliotheken om zelf met een FabLab of maakplaats aan de slag te gaan.

Focus op digitaal burgerschap blijft
Digitale vaardigheden blijven belangrijk en hier zetten we ons ook in de toekomst voor in. Door de maakplaatsen te borgen in het programma Digitaal Burgerschap zorgen we ervoor dat inwoners van Fryslân de juiste vaardigheden kunnen ontwikkelen om mee te doen en bij te dragen aan de digitaliserende samenleving. Zo leeft Frysklab ook in de toekomst nog een beetje voort.