Skip to content

Blikverruimer

Het versterken van gemeenschappen

Op 28 september 2022 vond de derde Blikverruimersessie van dat jaar plaats. Dit keer gingen we in gesprek met Janny Bakker-Klein (voorzitter Raad van Bestuur bij Movisie en schrijver van het proefschrift ‘Anders Kijken, een zoektocht naar responsiviteit in het sociaal domein’ en Daniël Pit (teammanager bij Amaryllis en eigenaar van Daniël Pit, Bureau voor Samenlevingsopbouw).

Op deze pagina vind je de opname en praatplaat van de Blikverruimer, interessante content waar in de Blikverruimer naar verwezen is en meer. Kijk rond en laat je inspireren. En kom binnenkort ook vooral nog eens terug, want binnenkort vind je hier ook het document rondom buurtgericht werken!

Movisie

Movisie is hét landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken. Samen met de praktijk ontwikkelen zij kennis over wat echt goed werkt en passen we die kennis toe. De unieke rol van Movisie is het versnellen van leerprocessen. Ze is alleen tevreden als ze een duurzame positieve verandering voor mensen in een kwetsbare positie realiseert. Movisie ondersteunt, adviseert en werkt samen met maatschappelijke organisaties, overheden, maatschappelijk betrokken bedrijven en burgerinitiatieven. Lokaal of landelijk en toegesneden op het vraagstuk en op de organisatie.

Bij de Blikverruimersessie was Janny Bakker-Klein, voorzitter van de Raad van Bestuur van Movisie, te gast. Naar aanleiding van haar proefschrift vertelde ze over anders gaan kijken door vanuit het kleine (het individu) naar het grote (het systeem) te denken in plaats van andersom.

De publieksuitgave van het proefschrift van Janny Bakker-Klein over ‘Anders Kijken’.

Het volledige proefschrift van Janny Bakker-Klein, ‘Anders Kijken, een zoektocht naar responsiviteit in het sociaal domein.’

Amaryllis

Samen doen wat nodig is, dat is waar Amaryllis voor staat. Door de inzet van verschillende (wijk/dorpen) teams brengt Amaryllis hulp en ondersteuning dichtbij in de buurt. Het belangrijkste uitgangspunt daarbij is dat ze het belang van de bewoner centraal stellen. Amaryllis neemt de vraag niet uit handen maar stimuleert de zelfredzaamheid van de bewoner en zet in op samenwerking binnen het sociale netwerk.

Bij de Blikverruimersessie was Daniël Pit, teammanager bij Amaryllis, te gast. Hij vertelde meer over het opbouwwerk en lichtte dit o.a. aan de hand van onderstaande plaat toe.

OF/BY/FOR ALL

Nina Simon is oprichter van OF/BY/FOR ALL en voormalig directeur van het Santa Cruz Museum of Art & History (MAH), waar ze een institutionele ommekeer leidde op basis van lokale participatie van de gemeenschap. Ze gebruikt haar ervaring als auteur, veranderingsmanager en activist voor het ontwikkelen en versterken van de OF/BY/FOR ALL-beweging wereldwijd.
Nina is de bezieler en trekker van het OF/BY/FOR ALL-netwerk. Hun missie is het uitbouwen van een beweging van change makers over de hele wereld.

Die change makers zijn mensen die nieuwe gemeenschappen oprecht weten te betrekken bij hun (culturele) werking door zich te laten leiden door dit eenvoudige principe:

OF + BY = FOR ALL
Wie voor een gemeenschap wil werken (FOR) en die gemeenschap ten volle wil bereiken, zal daar het best in slagen als (vertegenwoordigers van) die gemeenschap ook mee aan het stuurwiel staan (OF) en er met andere woorden eigenaarschap is, en als de beoogde acties ook mee gerealiseerd worden door (BY) die gemeenschap.Voormalig collega van Fers, Bernou Ozinga, was net als een aantal andere POI- & bibliotheekmedewerkers aanwezig bij de tweedaagse bootcamp OF/BY/FOR ALL georganiseerd door de KB in het najaar van 2019. Net als de rest was Bernou zo geïnspireerd geraakt over deze manier van denken, dat ze het Engelstalig document vertaalde in en hertaalde naar de Nederlandse situatie.

Inspiratie vanuit het land

Rijnbrink: Communities bouwen – waarom en hoe?
“De Community Library is een bibliotheek die mede wordt vormgegeven door een (deel van) de lokale gemeenschap. Deze bibliotheek draait niet (alleen) om collectie, maar ook om de kennis en kunde van de mensen in de gemeenschap. Ontmoeting en ontwikkeling van de gemeenschap staan centraal. De community librarian creëert en faciliteert conversatie, dialoog en uitwisseling zodat nieuwe kennis kan ontstaan. Hij of zij verrijkt, verbindt, ondersteunt, verspreidt en activeert het gesprek tussen burgers en in de community.”

 

Probiblio: Community Library – nieuwe rol 
De community library is niet het doel op zich, maar een middel om als bibliotheek relevant te zijn voor je lokale gemeenschap. Dit vraagt een andere manier van werken dan veel bibliotheken gewend waren. Voor een bibliothecaris is het belangrijk om betrokken te zijn bij de gesprekken die plaatsvinden in de community. Meer naar buiten gericht zijn en kunnen luisteren en verbinden zijn competenties die hier naadloos bij aansluiten. Dat betekent ook veel vragen stellen over wat er lokaal speelt, zodat je dit samen kunt vertalen naar activiteiten van de bibliotheek. De community library geeft invulling aan deze nieuwe rol en nieuwe manier van werken. Probiblio maakte op een hun website op een mooie manier zichtbaar waar een community library uit bestaat.

 

Cubiss: Routekaart naar Community Librarianship
Wanneer je aan de slag gaat met Community Librarianship word je overspoeld met mogelijkheden. Daarom heeft Cubiss, de Fers van Brabant en Limburg, een routekaart ontwikkeld waarin je een reis maakt langs handige tools, tips en valkuilen die je onderweg tegenkomt. In de publicatie maak je kennis met Sascha. Sascha is een nieuwe Community Librarian, zij vond het een zoektocht om haar nieuwe functie in te vullen. Daarom neemt ze je mee op weg in de mogelijkheden die er zijn. De publicatie neemt je mee langs diverse facetten: van je rol in de organisatie en het in contact komen met de doelgroep, tot het maken van een projectplan.

 

Opleiding community librarian
De post-hbo opleiding van Cubiss tot Community Librarian is vormgegeven naar het gedachtegoed van ‘bibliotheekvernieuwer’ David Lankes. Je wordt in deze opleiding voorbereid op de taak om jouw bibliotheek mee te nemen in haar nieuwe rol. In circa twintig klassikale dagdelen ga je aan de slag met diverse thema’s, waaronder burgerparticipatie, democratisering, collectioneren 2.0, filosofie en wetenschap.

” The mission of librarians is to improve society through facilitating knowledge creation in their communities.” David Lankes, 2011
Als community librarian verbind je mensen met elkaar door met elkaar in gesprek te gaan en elkaar te ontmoeten. In zo’n ontmoeting wordt allerlei kennis gedeeld wat weer tot nieuwe inzichten, ideeën, kennis, verbinding en inspiratie leidt. Al deze uitkomsten worden meegenomen in nieuwe gesprekken en ontmoetingen en worden verbreedt. Deze kennis kan zich op een gegeven moment uiten in een gezamenlijk tot stand gekomen product (een platform, geschreven bundel, activiteitenprogramma, etc.), maar de basis is en blijft de sociale verbinding tussen mensen. Vaak verbinden mensen zich rondom een passie (‘ik vind erfgoed zo interessant’) of noodzaak (‘we moeten iets doen aan de plasticvervuiling in ons dorp).

Meer weten of ideeën uitwisselen rondom het versterken van gemeenschappen? Neem contact met ons op!

Joppa Wuite

Adviseur Basisvaardigheden

058 284 77 75 / 06 23 26 45 57

joppa@fers.nl
Joppa Wuite