Skip to content

Blikverruimer // lancering van het Fries Leesoffensief

Op 23 februari 2023 organiseerden we een Blikverruimer over het belang van lezen en het Fries Leesoffensief. In deze online kennissessie presenteerde Jette van den Eijnden, onderzoeksspecialist bij Stichting Lezen de cijfers rondom de afnemende taalvaardigheid. Naar aanleiding hiervan gingen we in gesprek met Gerlien van Dalen (directeur-bestuurder Stichting Lezen) en Sandra van Gaalen (directeur-bestuurder Fers) over het belang van lezen en leesvaardigheid en de plannen van het Fries Leesoffensief. Tot slot keken we naar een video van de voorzitter van de Raad van Inspiratie en vertelden drie partners van de Leescoalitie waarom ze deelnemen aan het Fries Leesoffensief en wat hun plannen zijn.

Hieronder vind je de opname van de Blikverruimer. Ook delen we de presentatie van Jette van den Eijnden en kun je de video van de voorzitter van onze Raad van Inspiratie, commissaris van de Koning dhr. drs. A.A.M. Brok terugkijken.

Presentatie afnemende leesvaardigheid
Jette van den Eijnden vertelt in de Blikverruimer over de situatie rondom de leesvaardigheid in het primair en voortgezet onderwijs en onder volwassenen. Zo hebben Nederlandse kinderen het minst plezier in lezen in vergelijking met kinderen uit andere landen. En Fryslân staat in de top 3 van provincies waar de laaggeletterdheid het hoogst is. Ook geeft ze mogelijke oorzaken van deze daling en vertelt ze meer over waar we de oplossing moeten zoeken.

 

Leescoalitie
Fers is samen met de Friese bibliotheken initiatiefnemer voor het Fries Leesoffensief. Sandra van Gaalen vertelt in de Blikverruimer over het opzetten van de Leescoalitie met daarin onderstaande belangrijke Friese partners.

De Leescoalitie gaat de komende maanden werken aan een tweejaarlijkse actieagenda waarin alle projecten en leesinitiatieven worden gebundeld. In de Blikverruimer vertellen Rixt Heegsma (directeur Bibliotheken Mar en Fean), Ernst Bruinsma (directeur City of Literature) en Hans Greidanus (directeur PCBO) over waarom zij deelnemen aan de leescoalitie.

Raad van Inspiratie
Naast de Leescoalitie is er ook een Raad van Inspiratie met als voorzitter Commissaris van de Koning dhr. drs. A.A.M. Brok. Verder bestaat de Raad uit Alex Bonnema, Caspar van den Berg, Geesje Duursma, Lineke Kleefstra, Sandra van Gaalen en Wybren Jorritsma. Zij zetten hun netwerk in om het belang van lezen en leesbevordering hoog op de agenda te krijgen en waar nodig werkvelden te mobiliseren.

In onderstaande video vertelt de commissaris van de Koning over het belang van lezen in Fryslan.

We hopen dat de verhalen van de sprekers je inspireert en dat ook jij de komende jaren ook een bijdrage wil leveren aan het vergroten van de geletterdheid in Fryslân. Heb je vragen of wil je meer weten, neem dan gerust contact met ons op.

Meer weten?

Barbra Bloemink

Manager Kennis- & Innovatiecentrum

058 284 77 87 / 06 41 51 81 22

barbra@fers.nl
Barbra Bloemink

Julie Bruijnincx

Adviseur Leesoffensief

06 13 58 00 67

julie@fers.nl
Julie Bruijnincx

Roos Franken

Adviseur Taal & Leesbevordering

058 284 77 90 / 06 38 98 26 74

roosfranken@fers.nl
Roos Franken