Skip to content

Fers als netwerker

Maatschappelijke vraagstukken los je samen op

Fers zet haar tanden vol overgave in maatschappelijke vraagstukken. Rondom bijvoorbeeld digitale weerbaarheid, laaggeletterdheid, een leven lang leren, participatie en leefbaarheid. Maar dat doen we niet ons eentje! Wij zijn ervan overtuigd dat je dit soort complexe vraagstukken alleen samen kunt aanpakken. De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt aan het bouwen van regionale, nationale en internationale netwerken. Een aantal lichten we eruit.

Het Fries Bibliotheken Netwerk (FBN) bestaat uit Fers, 5 basisbibliotheken met 41 vestigingen, 226 bibliotheken op school, 161 boekstartlocaties in de kinderopvang, 36 digitaalhuizen en 4 makersplaatsen. Samen heeft het netwerk 137.920 leden en verwelkomt het FBN jaarlijks meer dan 2 miljoen bezoekers. Sandra: “Het netwerk heeft stevige wortels in heel Fryslân en is lokaal en regionaal een belangrijke speler op gebied van lezen en taal, ontmoeting en persoonlijke ontwikkeling. Als netwerk bundelen we onze krachten om voor heel Fryslân van betekenis te zijn. Daarbij focussen we ons op een geletterde samenleving, participatie in de informatiesamenleving en een leven lang leren die in de landelijke netwerkagenda zijn vastgesteld. In Fryslân voegen we daar nog de thema’s meertaligheid en sterke gemeenschappen aan toe.”

Het Friese netwerk
Fers is met Tresoar, Omrop Fryslân, SFBO, Afûk, Cedin, Stichting Lezen actief in Platform Lêsbefoardering Frysk (PLF), waarin wordt samengewerkt aan de doorlopende leeslijn Fries met o.a. LesNô en Tomke als resultaat. Fers heeft daarnaast goed en actief contact met de andere ondersteuningsinstellingen in de provincie – zoals Keunstwurk, Tresoar, de Museumfederatie en New Nordic Wave – en organisaties met inhoudelijke raakvlakken zoals het Fries Sociaal Planbureau. Naast inhoudelijke samenwerking zetten we een ontwikkeling in gang om als een servicecentrum te opereren voor meer sociaal culturele instellingen waar specialisme op ondersteunende functies als ICT, financiën en HR ontbreekt.

Internationaal netwerk
Fers heeft inmiddels een internationaal netwerk opgebouwd dat zich vooral toespitst op innovatie en digitale geletterdheid. Zo maakt Fers onderdeel uit van het netwerk Lighthouse libraries dat bestaat uit de meest innovatieve bibliotheekorganisaties, zoals New York, Arhus en Helsinki. Lighthouse libraries is een initiatief van Public Libraries 2030; een Europese organisatie die de belangen en het belang van de bibliotheek behartigt in Brussel bij het Europees Parlement. Jeroen de Boer, adviseur innovatie: “We experimenteren op Europees niveau met nieuwe ontwikkelingen en wisselen veel kennis uit. Dat we internationaal onze nek uitsteken werkt ook in Nederland door. Zo worden we gezien als ‘nationale helpdesk’ voor de Data Detox en willen veel POI’s met ons samenwerken!”

Onze ambitie
Complexe, maatschappelijke uitdagingen vragen om nieuwe vormen van samenwerking. Sandra van Gaalen, directeur Fers: “We maken deel uit van meerdere ecosystemen. We geloven in duurzame samenwerkingsverbanden van overheden, bedrijfsleven en instellingen, waarbij een overstijgend, gedeeld belang centraal staat en waar iedere partner zijn eigen bijzondere bijdrage aan levert. Wij hebben de ambitie om daar meer en meer aanjager en verbinder in te zijn. Samenwerken is niet altijd makkelijk, maar levert uiteindelijk het meeste op.”

| Headerfoto: Tryntsje Nauta
| Foto Sandra van Gaalen: Fers
| Foto Jeroen de Boer: Fers