Skip to content

Vakantieschool

Het van a tot z regelen van facilitaire zaken

Dit jaar is het negen jaar geleden dat Kunstkade van start ging. Ze leveren cultuurcoaches aan het primair onderwijs in Leeuwarden en ontsluiten het cultuureducatie-aanbod. Dieneke Zwiers is directeur sinds het begin. In oktober 2021 gaat ze met pensioen, maar dat is niet te merken aan haar enthousiasme. Vol energie vertelt ze over de samenwerking met Fers en over de Vakantieschool in het bijzonder. Simone Kromkamp van het HR-team van Fers is net zo opgetogen.
Dieneke Zwiers: “We werken vanaf de start samen met Fers. We zijn te klein om zelf ICT, HR en financiële administratie in huis te hebben. Je zou dan parttimers moeten aanstellen, terwijl ik bij Fers elke dag de expertise op deze gebieden kan inzetten. Dat werkt geweldig.” In 2018 kwam er een bijzondere vraag bij. Vier jaar daarvoor startte de gemeente Leeuwarden met de Zomerschool – nu verbreed tot Vakantieschool – voor leerlingen van groep 6, 7 en 8 waarvoor aanvullend onderwijs waardevol is. Om het niveau vast te houden of om achterstanden op taal-, lees- en rekengebied weg te werken. Dieneke: “In 2018 was de tijd rijp voor de gemeente om het project meer op afstand te monitoren. Het werd bij ons ondergebracht omdat wij al intensief samenwerkten met alle basisscholen. De Zomerschool zat meer op de cognitie, maar wel met cultuur als belangrijk onderdeel. We moesten snel schakelen: in mei kwam de vraag en die zomer moest het al draaien.” Simone Kromkamp, HR-medewerker bij Fers: “Kunstkade is een erg leuke organisatie om voor te werken. Toen ze belden met de vraag of wij ook konden helpen met de Zomerschool maakten we meteen tijd vrij. We begonnen met het uitzoekwerk. Er moesten veel docenten en onderwijsassistenten voor een korte tijd worden verloond. Hoe zat het met de inschaling, de contracten, de arbeidsrechtelijke kant? Wat zouden de kosten zijn? Het moest snel, en het ging ook vlot. De kosten bleken goed ingeschat en de formats voor bijvoorbeeld contracten konden we het jaar daarop mooi weer gebruiken. Mijn jarenlange ervaring als intercedent bij Randstad kwam wel van pas!”

Van a tot z regelen
Kunstkade is zelf verantwoordelijk voor de werving en selectie van de leerkrachten. Dieneke: “Voordat wij de vraag kregen, werkte de gemeente al met Koos Pot, die ook elders zomerscholen coördineert. Zij had een samenwerking met de pabo opgestart. Bijna-afgestudeerde pabo-studenten zijn fris, jong en heel gemotiveerd. Ze kunnen met een kleine groep kinderen twee weken lang werken aan hun leerdoelen. Daarnaast kunnen ze samenwerken met ervaren leerkrachten. Meesters en juffen die het hele jaar al voor de klas staan en hier heel blij van worden. Zij kunnen écht met hun vak bezig zijn, zonder verplichte toetsen en feestdagactiviteiten.” Simone: “Wij krijgen van Kunstkade het lijstje met de docenten en vrijwilligers. De acht tot vijftien docenten krijgen een arbeidsovereenkomst en uiteraard verzorgen wij ook de salarisbetalingen en de vergoedingen aan de vrijwilligers voor Kunstkade. Het is fijn dat we Kunstkade veel werk uit handen kunnen nemen. Zo kunnen zij zich echt richten op de inhoud. We krijgen veel vertrouwen en ruimte om het van a tot z te regelen.”

“Kinderen maken soms voor het eerst vriendjes”
De Vakantieschool is een prachtproject om aan bij te dragen, blijkt uit de woorden van Dieneke: “Kinderen zitten met leeftijdsgenoten van andere scholen in de klas en krijgen les volgens een landelijke methode die staat voor creatief en persoonlijk leren. De dag begint met sporten of een rapper. Ze leren wegen tijdens het koken en tekenen het hele plein vol met sommen. Ze maken soms voor het eerst vriendjes en zijn trots op wat ze leren. De meesten willen de volgende vakantie terugkomen!” “Ik vind het tof dat we daar deel van uitmaken”, vertelt Simone. Zulke projecten mogen er wat haar betreft meer zijn: “Dit kunnen wij gewoon, ook bij pieken!” Ook Dieneke is enthousiast: “Ik ben heel tevreden over de samenwerking met Fers. We vragen veel flexibiliteit van ze en dat leveren ze ook altijd. Fers kent ons door en door en voor mij is het heel plezierig dat ik voor zowel HR, ICT als financiën terecht kan bij een loket.”

| Over Kunstkade
De cultuurcoaches van Kunstkade verzorgen de cultuureducatie op alle 60 basisscholen in Leeuwarden. Daarnaast kunnen ondernemers in de kunst- en cultuursector hun workshops en cursussen zichtbaar maken via de online portal van Kunstkade.

| HR-diensten Fers
Fers neemt graag de dagelijkse HR-praktijk uit handen. Denk aan het opmaken van contracten, het registreren van verzuim en het beantwoorden van CAO-vragen. Fers adviseert daarnaast bij werving en (talent)ontwikkeling en denkt mee bij langdurige uitval. Neem contact op door een mailtje te sturen naar hrm@fers.nl.

| Headerfoto: Kunstkade
| Foto Simone Kromkamp: Fers
| Foto Dieneke Zwiers: Jantina Talsma