Skip to content

Single Identity

Inloggen met één inlogaccount

Het project Single Identity, dat onderdeel is van de landelijke netwerkagenda, is vorig jaar van start gegaan en komt nu in een volgende fase. Op deze pagina praten we jullie bij over de stand van zaken!

Wat is Single Identity?
Single Identity is een systeem waar één identiteit komt voor bibliotheekgebruikers voor het inloggen op het lokale bibliotheeksysteem en de digitale bibliotheekdiensten. Bij alle bibliotheekdiensten log je in de toekomst dus in met dezelfde gegevens.

Voortgang van het project
Op de achtergrond wordt er hard gewerkt aan het realiseren van de Single Identity. Zo heeft de werkgroep balie- en klantprocessen de vereisten voor deze processen bepaald en heeft de Koninklijke Bibliotheek de specificaties rondom de autorisatie voorziening bepaald. Zij laten dit gedeelte bouwen en testen. Ook de leveranciers van de bibliotheeksystemen (OCLC, Axiell en Brocade) zijn de aanpassingen in hun systemen aan het maken. Als alles door de KB wordt geaccepteerd kunnen de migraties van de diverse inlogaccounts van de leveranciers naar de Single Identity worden overgezet.

Wat betekent Single Identity in de praktijk voor bibliotheken?
Er gaat één inlogaccount komen voor de bibliotheekgebruiker. Dat betekent dat het inlog gedeelte van Wise gaat verhuizen naar Single Identity. Op de website zal de inlogknop dus ook gaan verwijzen naar het nieuwe Single Identity. In derde kwartaal van 2023 zullen de eerste bibliotheken met het systeem van Axiell of Uninova gemigreerd worden naar het nieuwe Single Identity. In de loop van 2024 worden ook de bibliotheken met het systeem van OCLC gemigreerd.

Het projectteam Single Identity zal bibliotheken tijdens de voorbereidingen ondersteunen met:
– een draaiboek voor de implementatie
– een toolkit voor de klantcommunicatie
– handleidingen voor medewerkers (frontoffice, balie, ICT, marketing en communicatie, gegevensbescherming enz.)
– inrichten van een helpdesk

Ondersteuning
In de loop van 2023 zal steeds duidelijker worden in welke mate Fers ondersteuning gaat bieden aan het FBN. We nemen in ieder geval zitting in de werkgroep implementatie Single Identity en zullen maandelijks aansluiten bij het vragenuurtje van de projectgroep Single Identity. In overleg met de Friese bibliotheken gaan we te zijner tijd een datum voor de migratie prikken en bespreken welke ondersteuning er verder nodig is.

Werkgroep met bibliotheken
Naast de projectgroep Single Identity zijn er ook een aantal ander werkgroepen in het leven geroepen. De bibliotheken zijn uitgenodigd om hieraan deel te nemen. De projectgroep Single Identity communiceert in eerste instantie via de “online ambassadeurs“ op metdekb.nl. Indien gewenst kan er ook een ander contactpersoon worden doorgegeven aan de projectsecretaris.

Meer informatie over Single Identity vind je op:

Meer weten?

Aan Kootstra

Adviseur Digitale Bibliotheek

058 284 77 28 / 06 83 22 08 66

aan@fers.nl
Aan Kootstra