Skip to content

Waardenzegger

Maatschappelijke opgaven

• Vergroten van digitaal burgerschap

Partners

• Firda en Studio Sociaal Centraal

Facts

• Een doorontwikkelde versie van de waardenzegger om het gesprek nog makkelijker te maken

• Ontwikkeld voor MBO en bibliotheken

Impact

• Maakt jongeren bewuster van hun keuzes en digitale gedrag

Jongeren leven steeds meer in een hybride wereld, online en offline. Dit biedt enorme kansen, maar tegelijkertijd liggen er ook allerlei gevaren op de loer. Het is niet altijd makkelijk om dit te bespreken.

De Waardenzegger is een fysieke installatie (in samenwerking met Fers en Firda ontwikkeld door Studio Sociaal Centraal), waarmee de fysieke dialoog over digitale dilemma’s gestimuleerd wordt. Op een geleidelijke en behapbare manier krijgen ze inzicht in hun waarden en handelingsperspectief. De Waardenzegger heeft zelf geen waardeoordelen; het is puur een instrument voor het faciliteren van democratische gesprekken. 

De interactieve tool omvat het presenteren van dilemma’s, het verkennen van waarden met de Waardenschijf, reflectie op keuzes, en het bieden van inzicht over hun handelingsperspectief. Jongeren kunnen ook eigen dilemma’s toevoegen, waardoor het gesprek en de interactie worden verrijkt. Zo is de Waardenzegger niet alleen een gesprekstool, maar ook een plek die jongeren betrekt bij het vormgeven van hun digitale gedrag.Meer weten?

Jennifer Veldman

Adviseur Digitaal Burgerschap

058 284 77 24 / 06 43 22 43 73

jennifer@fers.nl
Jennifer Veldman