Skip to content

5 jaar
Sustainable
Development
Goals

Op weg naar een betere maatschappij

Door Sandra van Gaalen

 

“Op 25 september 2020 is het vijf jaar geleden dat de wereld de Sustainable Development Goals (SDG’s) omarmde, zeventien doelen die ons op weg helpen naar een  inclusieve, rechtvaardige en duurzame maatschappij in 2030. In de afgelopen vijf jaar zijn er al mooie resultaten geboekt, maar tegelijkertijd weten we dat er in de komende tien jaar nog enorm veel moet gebeuren. We moeten met zijn allen een versnelling hoger schakelen”.

 

Hierboven staat de tekst die organisaties, verenigd in #samenvoordeSDG’s, uitspreken en schrijven bij het lustrum met de vraag om aandacht te geven aan het belang van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Daar geef ik in deze blog graag gehoor aan.


Mooi en hoopvol
Wat in 5 jaar is bereikt, is mooi en hoopvol: we zijn zeker op de goede weg maar we zijn er nog (lang) niet. De aarde wordt uitgeput, de ijskap smelt, mensen zijn driftig op zoek naar een beter leven, de inkomenskloof groeit en we hebben hier allemaal nog geen oplossing voor. En daarom is het een zegen dat deze 17 doelen een wereldwijd kompas zijn voor overheden, organisaties en burgers.


Lastige discussie
Om je heen zie je de laatste jaren enorm veel aandacht voor duurzaamheid en welzijn in al zijn aspecten. Sla bijvoorbeeld de krant open of kijk op de sociale media: je kunt er niet omheen. Dat vertaalt zich in gesprekken met familie, vrienden en buren waar het gaat om wel of geen vlees eten, een groen(t)e tuin of onderhoudsarm (lees: volledig bestraat), groene stroom/zonnepanelen en de kosten hiervan, consuminderen en recyclen en voor- en tegenstanders van zwarte piet.

 

Kortom, de Duurzame Ontwikkelingsdoelen zitten in de haarvezels van onze samenleving. Sterker nog: de optelsom van hoe we hier tegenaan kijken en mee omgaan, vormt onze samenleving. Uit de soms verhitte discussies is duidelijk dat mensen vaak sterk uiteenlopende meningen hebben. Juist bij dit soort belangrijke onderwerpen waar jouw eigen opvattingen en politieke keuzes effect hebben op je persoonlijke levensstijl en levensruimte kunnen emoties hoog oplopen. Het op een volwassen manier voeren van het debat is niet iedereen gegeven. Openstaan voor de mening van anderen, geïnformeerd zijn over feiten en je standpunt verrijken of aanpassen is een hell of a job. Verwarrend (nep)nieuws maakt het voeren van het goede gesprek nog ingewikkelder.


Netwerk met impact
Bij Fers hebben we de Duurzame Ontwikkelingsdoelen omarmd. Altijd lastig om te zeggen wat er eerst was, het kip of het ei. Een organisatie als Fers, die zich richt op maatschappelijke vraagstukken zoals het bevorderen van een inclusieve samenleving, (digitale) taalvaardigheid en persoonlijke ontwikkeling, heeft die sociale doelen als het ware al in haar genen. Dit jaar hebben we voor het eerst bewust en expliciet de aansluiting gemaakt met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen in ons (meerjaren)bedrijfsplan. Maakt dat het verschil dan? Ik denk van wel omdat:

 

– Fers als partner in het Friese Bibliotheken Netwerk opereert om maatschappelijke vraagstukken te helpen oplossen. Door het netwerk van Friese bibliotheken ((inter)nationaal) te verbinden met partijen in het sociaal culturele en maatschappelijke veld kunnen wij duurzame samenwerkingsverbanden smeden, die meer impact hebben op de samenleving

 

– Fers als partner van de provincie Fryslân wil helpen om de Friese ambitie (geluk op 1 en Brede Welvaart) te realiseren met focus op 5 maatschappelijke opgaven:
| Versterken van lokale gemeenschappen en leefbaarheid bevorderen
| Vergroten taalvaardigheid voor een kansrijke toekomst
| Investeren in digitale geletterdheid voor jong en oud
| Een leven lang ontwikkelen
| Inclusieve meertalige samenleving

 

– We geloven in de kracht van samen en dragen daaraan bij door:
| Kennis systematisch te delen, innovaties aan te jagen, te begeleiden en te ontwikkelen om zo slimmere netwerken en lerende organisaties te krijgen
| Ondersteuning te bieden aan onze partners en zo ruimte en tijd te maken zodat zij zich op hun eigen kerntaak kunnen richten

We zijn er nog niet
Onze plannen bestrijken de jaren 2021-2024. Wat we doen is een klein zaadje planten in een hele grote wereld, daar ben ik me van bewust. Maar door zo’n zaadje te planten kunnen we wel iets in beweging brengen. En dat doen we overigens al 60 jaar met en voor bibliotheken én blijven we ook doen, samen met andere partners. De SDG’s hebben een horizon tot 2030. Ook dan zullen we er nog (lang) niet zijn. Maar elke verbetering telt en iedereen die eraan meewerkt maakt verschil. Samen komen we immers verder!

Gepubliceerd op 25 september 2020