Skip to content

Opbouwen in
en buiten de bibliotheek

Door Joppa Wuite

Sinds enkele jaren werk ik in de bibliotheeksector. Eerst bij de bibliotheek en nu bij Fers, de provinciale ondersteuningsinstelling (POI). Ik heb geen achtergrond in het bibliotheekvak, geen bibliotheekacademie of aanverwante opleiding gevolgd. Mijn roots liggen in het welzijnswerk, daar begon ik na mijn studie Culturele en Maatschappelijke Vorming met veel plezier in de functie van opbouwwerker.

Zoals wel vaker gebeurt, was ik na vele jaren toe aan iets nieuws. Een vriendin die ook opbouwwerker is, attendeerde mij op een vacature bij de bibliotheek. Ze zochten een programmeur met als specialisme het sociaal domein en basisvaardigheden. Dat leek me een mooie manier om mijn kennis van het welzijnswerk te combineren met de, voor mij, nieuwe omgeving van de bibliotheek.

Bijdragen aan kansen en mogelijkheden
Inmiddels ben ik adviseur basisvaardigheden bij Fers. Dit is mij op het lijf geschreven omdat ik graag analyseer en samen met anderen bijdraag aan kansen en mogelijkheden van mensen. Samen met Getty Bouma, senior programmeur van dbieb (gemeenten Leeuwarden en Tytsjerksteradiel), schrijf ik een handreiking voor ‘buurtgericht werken’. Om samen met de lokale gemeenschap te werken nodigt de maatschappelijke bibliotheek niet alleen uit om in de vestiging te komen, maar gaat ze wijken, buurten en dorpen in voor contact met andere organisaties en met bewoners. En daar hebben we – Getty is namelijk ook opbouwwerker – aardig wat ervaring mee.

We leggen momenteel de laatste hand aan de handreiking en we hopen dat het bibliotheken helpt om vorm te geven aan buurtgericht werken. Naast enig theoretisch kader en een project dat dbieb in de wijk Oud-Oost in Leeuwarden heeft uitgevoerd, beschrijven we een stappenplan waar bibliotheken gericht mee aan de slag kunnen. Hierin benadrukken we vooral het belang van de bibliotheek om vooraf goed na te denken over de positie die je als bibliotheek wilt innemen én van het aansluiten bij wat er speelt in de wijk, buurt of dorp. De informele aanpak is heel passend bij dit werk. Dat vind ik ook zo bijzonder aan het opbouwwerk en daarom ben ik blij dat ik deze kennis en ervaring nu kan toepassen in mijn rol in de bibliotheeksector.

Het is mooi om te zien dat er steeds meer verschillende mensen in de sector komen werken met heel uiteenlopende achtergronden. In bijna iedere studie en werkervaring zitten onderdelen die van pas komen in het werken bij de bibliotheek of de POI. En iedereen brengt nieuwe ideeën en inzichten mee. Als we samenwerken, zoals Getty en ik nu hebben gedaan, brengt dat zoveel meer. Immers: alleen ga je sneller, samen kom je verder.

Gepubliceerd op 31 maart