Skip to content

Strategische personeelsplanning

Wie heb jij in de toekomst nodig om te kunnen bereiken wat je wilt bereiken?

Door Matty Kamminga

Wanneer ik ‘SPP’ zeg tegen een collega, krijg ik meestal een wazige blik als antwoord. En ik snap dat, want we zijn ‘gewoon’ druk bezig met onze dagelijkse werkzaamheden. En dat is nou precies één van de sterke punten van Strategische personeelsplanning (afgekort SPP). SPP dwingt je namelijk als organisatie om niet alleen naar de personele bezetting van nu te kijken, maar ook naar die van de toekomst.

Zonder de juiste mensen in je organisatie, is het niet mogelijk om je doelstellingen te halen. Welke medewerkers heb je nodig en/of over welke competenties moeten zij beschikken? Op basis van deze uitkomsten kun je dit verwerken in je personeelsbeleid en starten met de projecten die nodig zijn om hierop in te spelen.

Waarom zien we dit thema steeds vaker voorbijkomen?
Ik denk dat dit verschillende redenen heeft. Ten eerste gaat het natuurlijk over de arbeidsmarkt, die steeds krapper lijkt te worden. Hiernaast verandert het werk; banen verdwijnen door nieuwe technologieën maar er ontstaan daardoor ook nieuwe functies. Daarnaast hebben ook veel organisaties te maken met vergrijzing van het personeelsbestand, waardoor dus ook dat vervangingsvraagstuk ontstaat.

Eigenlijk beschrijf ik nu al de eerste stap in een SPP traject. Je kijkt met elkaar naar de ontwikkelingen waar je in de komende vijf jaar mee te maken krijgt en hoe die impact zullen hebben op jouw personeelsbestand. Daarna kijk je gezamenlijk hoe het personeelsbestand er nu voor staat en hoe het toekomstige/gewenste personeelsbestand er uit dient te zien. Als MT kijk je dan met elkaar waar de belangrijkste knelpunten zitten en kun je gezamenlijk oplossingen gaan bedenken.

Concrete tips
Je merkt het misschien al, dit is niet een traject wat je ‘zo’ even oppakt. Het vraagt veel tijd van alle betrokkenen en raakt veel verschillende facetten in je organisatie. Ik geef je graag een paar tips, zodat je goed voorbereid van start kunt gaan met SPP:

– Stem van tevoren met elkaar af met welke reden je wilt investeren in SPP. Zorg ervoor dat het vanuit een gezamenlijk belang opgestart wordt en het bijvoorbeeld geen HR of MT feestje is.
– Richt het traject in op basis van de behoefte van jouw organisatie. Er zijn een aantal stappen die je kunt doorlopen maar schat van tevoren in welke stappen meer en/of minder aandacht nodig hebben voor jullie.
– SPP is geen eenmalig traject. Je wordt niet wendbaar door een traject als deze en dan ben je klaar. Evalueer dus op tijd en begin wanneer nodig het traject opnieuw.
– Haak ook medewerkers aan. Dit zorgt voor betrokkenheid en draagvlak.
– SPP is van iedereen. Als medewerkers beter ingezet kunnen worden omdat de behoefte van de organisatie duidelijker is, dan is dit voor beide partijen een win-win situatie.

Strategische personeelsplanning lost zelf geen problemen op. Zorg dus ook dat je SPP ziet als hulpmiddel om te kunnen sturen op een optimale bezetting voor je organisatie en dat het geen doel op zich wordt. Als je je hierbij ook nog realiseert dat het een doorlopend proces is, dan moet het helemaal goedkomen wat mij betreft. Veel plezier met vooruit kijken!

Gepubliceerd op 2 mei 2022