Skip to content

Maatschappelijke opgaven

• Vergroten van taalvaardigheid

Partners

• Friese bibliotheken, Raad van Inspiratie en de Leescoalitie

Facts

• We zetten met het Fries Leesoffensief in op het vergroten van leesplezier

Impact

• Door de krachten te bundelen hopen we het tij te keren en de leesvaardigheid van Fryslân te vergroten

Tijd voor actie!

De seinen staan op rood: er wordt minder gelezen, jongeren hebben de laagste leesmotivatie van de wereld, de leesvaardigheid gaat achteruit en 24% van de 15-jarigen loopt het risico om laaggeletterd te worden. Het is duidelijk dat er wat moet gebeuren. In het onderwijs, maar ook breder. Allerlei actielijnen, programma’s, als ook een landelijk Leesoffensief zijn inmiddels gestart. Om goed te kunnen inspelen op de provinciale situatie start Fers samen met de Friese bibliotheken een Fries Leesoffensief.

Het Fries Leesoffensief sluit aan op het landelijk Leesoffensief die insteekt op het stimuleren van maatschappelijke beweging en het genereren van aandacht voor leesvaardigheid en leesplezier. Ook richt het landelijk offensief zich op sleutelmomenten in de leesvaardigheid (bijvoorbeeld de overgang naar zelf kunnen lezen) en is er speciale aandacht voor zwakke lezers & laagtaalvaardige gezinnen. Kijk hier voor meer informatie over het landelijk offensief. Met het Fries Leesoffensief willen we aansluiten bij initiatieven die al in Fryslân zijn gestart, denk aan Taalplan Frysk 2030, Fryske Kennisynfrakstruktuer, City of Literature en de Bibliotheek als educatieve dienstverlener voor het onderwijs.

Praatplaat
Onderstaande plaat laat zien waar het Fries Leesoffensief om draait en de link met landelijke ontwikkelingen:

Wat willen we bereiken?
Het Fries Leesoffensief is een samenwerking tussen Friese partners die zich inzetten om leesplezier en leesvaardigheid in de provincie te stimuleren. Met als doel dat over 10 jaar minimaal 90% van de Friese inwoners tussen 16 en 65 jaar voldoende taalvaardig is en dat Friesland daarmee uit de top 3 is van provincies met de hoogste aantal laaggeletterden.

De Leescoalitie
Een belangrijk onderdeel van het Fries Leesoffensief is de Leescoalitie. Dit is een samenwerking tussen belangrijke Friese partners die de komende jaren gaan werken aan meer leesplezier en dus een betere leesvaardigheid. De Leescoalitie maakt iedere twee jaar een actieagenda met daarin projecten die op verschillende manieren bijdragen aan meer lees- en taalplezier. Het Fries Bibliotheken Netwerk is een van de partners. De concrete bijdrage van de Friese bibliotheken aan de actieagenda richt zich o.a. het versterken wat werkt (100% dekking de Bibliotheek op school) en het ontwikkelen van nieuwe vormen van leesbevordering.

De lancering
In februari 2023 is de Leescoalitie van start gegaan en lanceerden we het Fries Leesoffensief. Dat betekent dat nu ook de website van het Fries Leesoffensief live is waarop we de komende tijd de belangrijkste ontwikkelingen en nieuws delen.

Heb je voor nu vragen, neem dan contact op met een van onze collega’s! 

Meer weten?

Barbra Bloemink

Manager Kennis- & Innovatiecentrum

058 284 77 87 / 06 41 51 81 22

barbra@fers.nl
Barbra Bloemink

Julie Bruijnincx

Adviseur Leesoffensief

06 13 58 00 67

julie@fers.nl
Julie Bruijnincx

Roos Franken

Adviseur Taal & Leesbevordering

058 284 77 90 / 06 38 98 26 74

roosfranken@fers.nl
Roos Franken