Skip to content

FryskLab

Het eerste mobiele bibliotheekfablab ter wereld

Maatschappelijke opgaven

• Een leven lang ontwikkelen

Partners

Friese bibliotheken

Facts

• Eerste bibliotheekFabLab ter wereld

• Winnaar Victorine van Schaik BibliotheekInitiatiefPrijs (2014)

• Winaar Mediawijzer.net Stimulerings Award (2015)

• Winnaar ALA Presidential Citation for Innovative International Libray Projects (2017)

Impact

• Het project staat wereldwijd in de belangstelling en krijgt navolging

• Grofweg 12.500 kinderen in Fryslân hebben deelgenomen aan een sessie in de Frysklab bus

• Op tientallen scholen in de provincie zijn lessen en workshops uitgevoerd

• FryskLab is vaste gast bij Welcome to the Village voor het innovatieprogramma Dorp

Het eerste mobiele BibliotheekFabLab

FryskLab is een initiatief van Fers en het eerste mobiele BibliotheekFabLab ter wereld. Het project heeft navolging gekregen in Fryslân en de rest van wereld. In Fryslân zijn inmiddels 4 bibliotheeklabs en in Zweden en Amerika rijden labs naar voorbeeld van Frysklab.  Het Fries bibliotheken netwerk heeft met Frysklab wereldwijd belangrijke prijzen gewonnen, waaronder de prestigieuze ALA Presidential Citation for Innovative International Libray Projects (‘de Bibliotheekinnovatie oscar’). Toenmalig minister Bussemaker noemt Frysklab hét voorbeeld van bibliotheekinnovatie in Nederland.

Bussemaker: En wat ik ook een heel interessant initiatief vind zijn de Friese bibliotheken die (als eerste in Europa!) mobiele Fablabs onderdeel maken van de bibliotheek. Jongeren kunnen er aan de slag met open source design en 3D printing. Dat sluit ook aan bij de lokale problemen in Friesland waar kinderen minder buitenschools onderwijs kunnen volgen, waar jongeren vaker van school gaan zonder diploma en bedrijven moeilijk aan geschikte mensen komen.

Waarom Frysklab?
Hoofddoelstelling van het project is het bijdragen aan de innovatiekracht van Friesland en de rol die bibliotheken daarin spelen. Dat doen bibliotheken door ervoor te zorgen dat kinderen de digitale geletterdheidsvaardigheden ontwikkelen die ze nodig hebben voor een kansrijke toekomst. Kinderen leren in de diverse bibliotheeklabs hoe ze door gebruik te maken van moderne technologie hun eigen ideeën en toekomst vorm kunnen geven en bijdragen aan (oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken in) de samenleving; jonge ondernemers in de dop!

FryskLab als startpunt voor andere vernieuwers:


Fab the Library!
Module waarmee bibliotheekorganisaties worden ondersteund om een FabLab te realiseren. Tot op heden werden labs gerealiseerd in Middelburg (Zeeuwse Bibliotheek), CODA Apeldoorn en Bibliotheek Veenendaal, Bibliotheek Den Haag, Bibliotheek Steenwijk en de vijf Friese bibliotheek clusters. Daarnaast is er interesse vanuit Overijssel/Gelderland (Rijnbrink Groep);

Frysklab Elements
Educatief aanbod voor bovenbouw PO en onderbouw VO met lesprogramma’s, workshops en challenges;

Linked Open Data-kennisbank
Model voor open kennisdeling tussen FabLabs wereldwijd;

Open Onderwijsomgeving Uitvinders, Denkers en Doeners
Implementeren van maken en creatief vakmanschap binnen het MBO, project i.s.m. Friesland College (mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie);

MediawijzerMakers!
d.m.v een set zogenaamde Maker Boxes laten we mediacoaches kennismaken met digitale geletterdheid en dagen we hen uit zélf hun mediawijsheidsaanbod te maken;

Impact door Connectie
Deelnemers worden uitgedaagd om nieuwe ontwikkelingen en technologie te adopteren en zo lokale impact te realiseren;

Maakchallenges in het kader van Maker Faire 2018
Leren omgaan met nieuwe maaktechnologie en hoe dingen gemaakt zijn.

Meer weten?

Aan Kootstra

Adviseur Digitale Bibliotheek

058 284 77 28 / 06 83 22 08 66

aan@fers.nl
Aan Kootstra