Skip to content

Impact door connectie

Een lesprogramma om digitale geletterdheid bij kinderen te ontwikkelen

Maatschappelijke opgaven

• Versterken van gemeenschappen

• Een leven lang ontwikkelen

Partners

Friese bibliotheken en Koninklijke Bibliotheek (KB)

Facts

• Pilot in het kader van Visie Mediawijsheid 2016-2018 van de Koninklijke Bibliotheek

• Succesvolle pilot gedraaid op school in Leeuwarden en na de pilot inmiddels ook op 3 andere scholen uitgevoerd

• In 2019 verder opschalen in Fryslân

• Ook landelijke interesse

Impact

Leerkracht en school geven aan dat klas blijvend veranderd is doordat ze geleerd hebben ze dat ze meer kunnen dan ze zelf denken als ze de juiste kennis en technologie verbinden (21st century skills).

Impact door connectie

Als pilot mediawijsheid voor de Koninklijke bibliotheek ontwikkelde Fers ‘impact door connectie’. Een lesprogramma voor basisscholen (groep 7/8) en het voortgezet onderwijs, waarmee leerlingen belangrijke vaardigheden ontwikkelen die noodzakelijk zijn voor hun toekomst. Ze ontdekken door te doen hoe ze door de juiste kennis en technologie te verbinden maatschappelijke vraagstukken kunnen oplossen die zij belangrijk vinden. Kinderen ontwikkelden tijdens de pilot o.a. een anti-pestrobot , een onderwaterkijker om afval op te sporen in slootjes en een eigen currency voor beloning van goed gedrag op school.

Waarom dit project
Met deze pilot wilden we een lesprogramma testen dat we ontwikkelden om digitale geletterdheid van kinderen te ontwikkelen. Vaardigheden die noodzakelijk zijn voor hun toekomst. Kinderen die niet digitaal geletterd zijn, zijn namelijk de analfabeten van de toekomst. Met het lesprogramma willen we de slagkracht en het handelingsperspectief van deelnemers vergroten. Dus hoe versterk ík mijn school/buurt en zó mijzelf. We maken daarbij gebruik van open en laagdrempelig beschikbare technologie en een zogenaamde ‘agency’ methode.

Inmiddels is ‘impact door connectie’ op 3 andere scholen uitgevoerd bij bibliotheken Mar en Fean en Bibliotheken Noord Fryslân. In 2019 is de lesmethode beschreven zodat deze overdraagbaar was en het project werd verder uitgerold in Fryslân door de Friese bibliotheken.

Meer weten?

Aan Kootstra

Adviseur Digitale Bibliotheek

058 284 77 28 / 06 83 22 08 66

aan@fers.nl
Aan Kootstra