Skip to content

Data Detox Kids

Maatschappelijke opgaven

• Vergroten van digitaal burgerschap

Partners

dbieb en KEaRN

Facts

• Ontwikkelperiode: 1 mei 2019 tot 30 april 2020

• Oplevering van een eenvoudig overdraagbare werkvorm voor en door kinderen

• We halen direct input op voor de doorontwikkeling Data Detox Kit voor jeugd

Impact

• De overdraagbare werkvorm (een theaterscript) komt beschikbaar voor scholen, bibliotheken en andere partners om op een laagdrempelige manier het onderwerp digitale privacy bespreekbaar te maken.

Werkvorm digitale privacy voor en door kinderen

Data Detox Kids is onderdeel van het Data Detox-project. Voor Data Detox Kids werken we samen met de doelgroep (kinderen van 10-14 jaar) aan het bedenken van een werkvorm waarmee op een laagdrempelige manier het privacybewustzijn van deze doelgroep vergroot wordt.

Projectpartners
Data Detox Kids is een project van dbieb (penvoerder), Fers en KEaRN. 

Samenwerken met de doelgroep
Door de doelgroep op een interactieve en speelse manier te betrekken bij het ontwikkelen van de werkvorm leren wij meer over de beweegredenen en behoeftes van deze doelgroep. Het maakt daarmee deel uit van de doorontwikkeling van het Data Detox-project van de Friese bibliotheken. De input wordt namelijk ook gebruikt voor de Data Detox Kit voor jeugd die in 2020 ontwikkeld wordt. De deelnemers zijn zeven kinderen uit Oentsjerk. Zij doen dit vanuit intrinsieke motivatie voor het onderwerp en in hun eigen tijd. De bijeenkomsten vinden plaats in het BOB-gebouw in Oentsjerk en worden begeleid door facilitator Stefan Wobben, bijgestaan door inhoudelijk deskundigen vanuit Fers en KEaRN.

Resultaten en stand van zaken
Door middel van een viertal interactieve ontwerpsessies hebben de kinderen een werkvorm gevonden om de thematiek van digitale surveillance en privacy voor leeftijdsgenoten bespreekbaar te maken. De werkvorm die is bedacht is een theaterscript. De kids hebben hiervoor ook al enkele scenes bedacht die zij interessant vinden. De resultaten worden momenteel verwerkt in een creatieve briefing die wordt voorgelegd aan een nader te bepalen theatermaker. Hij/zij schrijft op basis van de briefing én een sessie met de kids een overdraagbaar script voor scholen, bibliotheken, welzijnspartners en andere geïnteresseerde partijen.

Subsidie KB
Dit project is mogelijk gemaakt door innovatiesubsidie van de Koninklijke Bibliotheek. De reden dat Data Detox Kids subsidie heeft gekregen luidt als volgt: ‘Het onderwerp is actueel en bewustwording van je internet- en social- mediagebruik is een belangrijk onderwerp voor bibliotheken. Ten opzichte van andere vernieuwers gerelateerd aan Data Detox is de doelgroep nieuw.’ 

Het is fijn dat de KB ook ziet hoe belangrijk het onderwerp digitale privacy voor deze doelgroep is. De bibliotheek heeft zich geprofileerd en waardevol getoond op het gebied van digitale geletterdheid en digitale inclusie.

Contact