Skip to content

Lês en Read

Meertalige collecties voor scholen

Maatschappelijke opgaven

• Verstevigen inclusieve meertalige samenleving

• Vergroten van taalvaardigheid

Partners

Friese bibliotheken en Cedin

Facts

• Wij leveren wisselcollecties met Friestalige en Engelstalige boeken voor het basisonderwijs aan in totaal 30 scholen

• Friese bibliotheken bieden de meertalige collecties aan als onderdeel van de Bibliotheek op School

Impact

Met een actueel en aantrekkelijk aanbod van Friese en Engelse boeken en leuke opdrachten stimuleren we kinderen om hun meertaligheid te vergroten.

Het plezier in meertalig lezen vergroten

Bibliotheken zetten volop in op het vergroten van het leesplezier met onder andere het strategische samenwerkingsprogramma met het onderwijs: de Bibliotheek op school (dBos). Het landelijk concept van dBos gaat echter niet in op de meertalige situatie zoals die in Fryslân bestaat. De twee- en drietalige scholen in Fryslân hebben niet alleen behoefte aan een afwisselend aanbod van Nederlandstalige boeken, maar ook aan leuke Fries- en Engelstalige boeken.

Fers ontwikkelde meertalige wisselcollecties voor scholen; Lês en Read. Bibliotheken in Fryslân kunnen er zo voor zorgen dat scholen een actuele en aantrekkelijke meertalige collectie hebben en kinderen toegang tot boeken in het Nederland én Fries en Engels.

Fyn de geheime sin/Find the secret sentence
Een leuke toevoeging aan de collectie zijn twee beschrijfbare posters. Docenten kunnen uit één van de Fryske en uit één van de Engelse boeken een leuke, spannende of misschien ietwat gekke zin kiezen. Deze zinnen schrijven zij op de bijbehorende posters en hangen ze op in de klas. De vinders van beide zinnen, dus degenen die hem als eerste lezen, ontvangen van de leesconsulent op school een klein cadeautje! Dit stimuleert kinderen om te lezen en maakt het ook extra leuk voor de juf of meester, want die heeft een geheimpje.

Meer weten?

Janneke Straatsma

Medewerker Taal- & Leesbevordering

058 284 77 21 / 06 30 95 37 62

janneke@fers.nl
Janneke Straatsma