Skip to content

Doorlopende leeslijn Fries

Volop in ontwikkeling

Maatschappelijke opgaven

• Verstevigen inclusieve meertalige samenleving

Partners

Friese bibliotheken, Afûk, Cedin, Stichting Frysktalige berneopfang en Omrop Fryslân

Facts

• 98% van de Friese ouders kent Tomke

• 92% van de Friese ouders hebben een Tomke boekje in huis en leest daar regelmatig uit voor

Impact

Meer dan de helft van de Friese gezinnen doen meer met Fries door Tomke.

Doorlopende leeslijn Fries volop in ontwikkeling

Tomke is het Friese voorlees- en taalstimuleringsprogramma voor kinderen van 2-4 jaar. De inmiddels wereldberoemde peuter werd ontwikkeld op initiatief van het Platfoarm Lêsbefoardering Fryslân (PLF). Binnen dit platform werken Afûk, Cedin, Stichting Frysktalige berneopfang en Fers samen om Fries lezen te stimuleren. In de afgelopen jaren heeft Tomke zich echt kunnen ontwikkelen tot het boegbeeld van meertaligheid in Fryslân en hebben zowel (groot)ouders als professionals in de kinderopvang allerlei materialen in handen waarmee op een leuke, creatieve manier met taal en meertaligheid gewerkt kan worden. In 2021 bestond Tomke 25 jaar en werden er diverse festiviteiten georganiseerd.

Om Fries lezen blijvend te stimuleren werkt het PLF aan een doorlopende leeslijn Fries voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Nadat uit onderzoek bleek dat er behoefte is aan ander figuurtje voor een iets oudere doelgroep, werd Keimpe de krokodil het gezicht van de fryske lesmethode ‘Spoar 8’ voor groep 1 t/m 4.  Er is een werkgroep opgericht die Keimpe, op dezelfde manier als Tomke, boegbeeld wil maken voor het Frysk.

Meer weten?

Gertrud Palstra

Adviseur Meertaligheid & Frysk

058 284 77 23 / 06 20 49 68 47

gertrud@fers.nl
Gertrud Palstra