Skip to content

Maatschappelijke opgaven

• Verstevigen inclusieve meertalige samenleving

Partners

• Cedin, Afûk, Elikser, Stichting Lezen en Provincie Fryslân

Facts

• Van de brugklassers in Fryslân noemt 23% zichzelf een lezer en 30% leest ‘zo nu en dan’

• Slechts 8% van de leerlingen geeft aan wel eens een Fries boek te lezen en 40% geeft aan niet vrijwillig een Fries boek te lezen

• Voor 50% van de leerlingen was het boek tijdens dit project het eerste Friese boek ooit

Impact

• Met LêsNo wordt al tien jaar een groot deel van alle brugklassers in Fryslân bereikt

• 70% van de leerlingen geeft aan beter Fries te kunnen lezen en bijna 50% geeft naar aanleiding van dit boek aan nog eens een Fries boek te lezen

Hoe krijg je brugklassers zover om een Fries boek te lezen als ze vaak nog nooit een Fries boek gelezen hebben? Met het prachtige project LêsNo natuurlijk! Al meer dan tien jaar bundelen we de krachten met diverse partners om tot een prachtig Fries leesbevorderingsproject te komen. Waarbij elk jaar een andere Friese schrijver speciaal een boek voor LêsNo schrijft.

Naast het boek en een aansprekend opdrachtenboek bestaat het project ook vaak uit een aantal korte filmpjes waarin de personages uit het boek tot leven komen. Ook is er een audio- en meeleesversie van het boek en een website.

Over LêsNo
Om het lezen in het Fries onder jongeren, brugklassers in het bijzonder, te stimuleren ontwikkelde Fers samen met de Afûk en Cedin het project LêsNo. De combinatie van een goed boek, online media en aansprekend lesmateriaal heeft gezorgd voor enthousiasme onder de docenten én onder de leerlingen.

Meer weten?

Gertrud Palstra

Adviseur Meertaligheid & Frysk

058 284 77 23 / 06 20 49 68 47

gertrud@fers.nl
Gertrud Palstra

Janneke Straatsma

Medewerker Taal- & Leesbevordering

058 284 77 21 / 06 30 95 37 62

janneke@fers.nl
Janneke Straatsma